Navigace

 • Sdělení školy - Covid-19

  Sdělení školy - Covid-19

  Užitečné odkazy:

  Ministerstvo zdravotnictví (veškeré základní informace)

  Státní zdravotní ústav (veškeré základní informace)

  Ministerstvo práce a sociálních věcí

  MPSV - ošetřovné

  PREVCENTRUM - informační materiály pro rodiče a děti (jak vhodně vysvětlit dětem současnou krizi)

  Ministerstvo vnitra - Jak mluvit s dětmi o koronaviru

   

  Aktualizace 26. 3. 2020

  Vážení rodiče, ŠKOLNÍ DRUŽINU na měsíc DUBEN z pochopitelných důvodů NEPLAŤTE. V případě trvalých platebních příkazů vám budou platby s koncem školního roku samozřejmě vráceny. Za březen bude poměrná část platby od uzavření školy taktéž vrácena jako přeplatek. 

  ŠKOLNÍ JÍDELNA - Obědy jsou všem žákům odhlášeny, při souhlasu s inkasem nejsou strhávány žádné platby. V případě trvalých příkazů doporučujeme jejich zrušení. Všechny případné přeplatky budou jinak samozřejmě s koncem školního roku vyúčtovány a vráceny na účet.

   

  Aktualizace 26. 3. 2020

  ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ posíláme v současnosti standardně v PDF se jménem žáka a razítkem školy. V případě zájmu pište na info@zsjakutska.cz, předmět: Ošetřovné. Do zprávy jméno žáka. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. I bez elektronického podpisu je celý proces v pořádku.

  Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení. 

  Pokud přesto potřebujete i vytištěný originál, uveďte to, prosím, budeme vás kontaktovat, jakmile bude připraven na recepci školy. 

  Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi.

  Nárok na ošetřovné mají nově po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13. narozenin. Ošetřovné bude vypláceno i zpětně.

  Používá se dosavadní formulář pro děti do 10 let.

  !!! NOVĚ potřebujete také měsíční Výkaz péče o dítě Formulář zde !!!

  V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Info zde

   

  Aktualizace 10. 3. 2020, 14.25

  ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

  Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola).

  Potvrzení si mohou rodiče přijít vyzvednout do školy od středy 11. 3. 2020 mezi 8.00 - 13.00 hod. každý všední den.

  Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

  Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.Detailní informace včetně formuláře žádosti o dávku naleznete ZDE

   

  Aktualizace 10. 3. 2020, 13.50

  Sdělení Školní jídelny: Obědy byly všem žákům odhlášeny. Nemusíte tak tedy činit jednotlivě.

   

  Aktualizace 10. 3. 2020, 10.50

  V souvislosti s aktuálním vládním nařízením  budou všechny školy v ČR od 11. 3. 2020 uzavřeny až do odvolání. Konkrétní bližší informace budou zveřejněny. Současně je pochopitelně odvolán také Den otevřených dveří, který se měl konat ve středu tohoto týdne. 

  Děkujeme za pochopení.

  Vedení školy

   

  Aktualizace 6. 3. 2020

  Vážení rodiče, upozorňujeme,  že Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo s okamžitou platností všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně kontaktovaly vzdáleně svého praktického lékaře,  který je povinen rozhodnout o karanténě v délce 14 dnů.

   

  Vyjádření vedení školy (3. 3. 2020): 

  Vážení rodiče,

  v souvislosti se šířením viru COVID-19 není v současné době žádný důvod k výjimečným opatřením v naší škole. Různé oblasti v Itálii během jarních prázdnin navštívilo asi 20 žáků, nejednalo se však o místa s ohnisky výskytu koronaviru. Většina těchto žáků nepřerušila školní docházku a nejeví žádné příznaky onemocnění. V souladu se všemi doporučeními však apelujeme na rodiče, kteří by zejména po zahraničních cestách měli jakékoliv podezření ohledně zdravotního stavu svých dětí, aby kontaktovali telefonicky svého lékaře a ponechali své děti v zájmu bezpečnosti všech žáků a zaměstnanců školy v preventivní 14 denní karanténě. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

  Upozorňujeme, že pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Provoz školy může být tedy případně omezen na základě jejich opatření. Škola nemá ani oprávnění nařídit u nikoho z žáků karanténu. Rozhoduje o ní ošetřující lékař či hygienická stanice. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je ale škola povinna v rámci předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zajistit oddělení žáka, který by vykazoval známky akutního onemocnění, od ostatních. V takovém případě samozřejmě kontaktujeme zákonné zástupce, lékařskou pohotovostní službu a hygienickou stanici.

  Děkujeme všem za zodpovědný přístup.

 • ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020/21

  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020/21

  NOVÝ TERMÍN: 1. dubna - 8. dubna 2020

  Všechny informace na TOMTO ODKAZU

   

   

 • Den otevřených dveří - 11. 3. 2020, 14.00 - 18.00 hod.

  Den otevřených dveří - 11. 3. 2020, 14.00 - 18.00 hod.

  JARMARK - DÍLNIČKY ŠIKOVNÝCH RUČIČEK

  Vážení návštěvníci, plánovaná akce se bohužel v souladu s nařízením Vlády ČR RUŠÍ. Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání při dalších příležitostech. 

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Kroužky

  Kroužky

  Sledujte prosím rubriku Kroužky, která se průběžně aktualizuje. 

 • Adventní koncert II. v Radiopaláci

  Adventní koncert II. v Radiopaláci
 • Adventní koncert I. v Korunní

  Adventní koncert I. v Korunní
 • VOTVÍRÁK - 28. 11. 2019

  VOTVÍRÁK - 28. 11. 2019

   první koncert ve školním roce 2019/20

 • Třídní schůzky - čtvrtek 21.11. 2019, 17.30 hod.

  Třídní schůzky - čtvrtek 21.11. 2019, 17.30 hod.

  Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout konání třídních schůzek v naší škole, které se týkají všech tříd, vyjma I. A, kde již schůzka proběhla. Současně prosíme důvěrníky tříd, aby se dostavili v 17.00 hod. do kuchyňky školy k setkání s ředitelkou školy. Rodiče žáků, které čekají přijímací zkoušky, si mohou vybrat ze dvou termínů informační schůzky k tomuto tématu v 16.45 nebo 18.30 hod.(učebna IX. A - 4. patro, Mgr. Turinský). 

 • Středa 6.11. 2019

  Středa 6.11. 2019

  Vážení rodiče, ČMOS pracovníků školství vyhlásil na středu 6. 11. 2019 jednodenní stávku. Na naší škole se neplánuje žádná mimořádná akce a provoz a výuka ve škole proběhnou bez omezení. ZŠ Jakutská

 • Žákovský parlament předal sbírku

  Žákovský parlament předal sbírku

  Zástupci žákovského parlamentu osobně předali dne 16. 10. 2019 sbírku školních potřeb pro děti z Klokánku Štěrboholy. Všem našim žákům a jejich rodinám děkujeme za štědrost a za účast!

  KlokanekII.pptx - Podívejte se na prezentaci žákovského parlamentu.

 • Sběr papíru - podzim 2019 ukončen!

  Sběr papíru - podzim 2019 ukončen!

  Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru papíru na naší škole. Shromáždilo se asi 4 200 kg papíru. Nejaktivnější a vítěznou třídou byla V. B (cca.580 kg), dále IV. B (510 kg), IV. A (413 kg) a nejúspěšnější na 2. stupni VIII. A (310 kg). Vítězné třídy budou odměněny, stejně tak jako tři nejúspěšnější sběrači. Zbytek získaných prostředků opět použijeme ve prospěch našich žáků.  

 • Lítačka pro děti z pohodlí domova

  Lítačka pro děti z pohodlí domova

  Byli jsme osloveni s prosbou o předání informace rodičům žáků a žákyň naší školy týkající se možnosti zařídit dopravní kartu Lítačka dětem on-line, bez nutnosti navštívení přepážky ve Škodově paláci. Lítačku zařídíte nově vašim potomkům pohodlně na pár kliknutí z domova a nebudete muset trávit čas ve frontách. Vše na  pid.litacka.cz.

 • Setkání s ředitelkou PPP Praha 10

  Setkání s ředitelkou PPP Praha 10

  Informace zveřejněná na žádost Školského odboru MČ Praha 10

 • Zahájení školního roku 2019/2020

  Škola se pro své žáky opět otevře v pondělí 2. září 2019 v 7.40 hod (pro přihlášené do školní družiny v 6.30 hod.). Nově příchozí žáky si převezmou jejich třídní učitelé už v 7.30 hod., aby je uvedli do nového prostředí.

  Prvňáčky očekáváme v 7.50 hod. Není zapotřebí chodit dříve. Před školou si totiž nové žáky slavnostně převezmou třídní paní učitelky a odvedou je do tříd. (Za nepříznivého počasí se uvítání odehraje v tělocvičně školy).

  První uvítací hodiny se alespoň z části mohou rodinní příslušníci zúčastnit a slavnostní okamžik zdokumentovat, jen prosíme o pochopení, že kapacita školní třídy je omezená.

  Zhruba v 9 hodin se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd. O žáky se mezitím postarají paní vychovatelky školní družiny, nebo mohou v doprovodu odejít.

  Žáci ostatních tříd skončí po 1. hodině, tedy v 8.45 hod.

  Obědy se pro zájemce vydávají od 11.00 do 12.30 hod.

  Počet hodin výuky 1. tříd ve škole se bude postupně navyšovat: po – 1 h., út. – 2 h., stř. – 3 h, čtv. - 3 h, pá – 4 h

  (V prvním týdnu si paní učitelky žáky vyzvedávají u vchodu do školy a doprovázejí je do tříd)

  Ostatní žáci 2. - 5. ročníku budou mít v úterý 3. 9. 2019 třídnické činnosti do 11.40 hod., žáci 6. - 9. ročníku skončí ve 12.00 hodin, kdy budou moci jít na oběd a opustit školu. Od středy 4. 9. 2019 bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin.

  Ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 17.30 hod. proběhnou třídní schůzky ve třídách 2. - 9. ročníku (od 17. hod. setkání třídních důvěrníků s ředitelkou školy).

  Po nástupu do školy budou rodičům nových žáků vytvořeny účty v školním systému EduPage. Ten slouží jako velmi důležitý informační a komunikační nástroj, elektronická třídní kniha, od 2. ročníku žákovská knížka.  Žákovská knížka u prvňáčků má klasickou papírovou podobu.

  Těšíme se na vás a přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020!

   

  Další:

   

  Provoz školy

  Školní družina – ranní provoz 6.30 – 7.45 hod., odpolední provoz 11.40 – 17.30 hod.

  Škola pro ostatní žáky otvírá v 7.40 hod., výuka začíná v 8.00 hod.

  1. vyuč. hod.   8.00 – 8.45
  2. vyuč. hod.   8.55 – 9.40
  3. vyuč. hod.  10.00 – 10.45
  4. vyuč. hod.   10.55 – 11.40
  5. vyuč. hod.   11.50 – 12.35

   

  Co zakoupit před nástupem do 1. třídy: aktovka, penál (3x trojboká tužka č. 2, základní trojboké pastelky, ořezávátko se zásobníkem, nůžky), pevné desky na sešity A4, desky na písmenka a na číslice, přezůvky, převlečení na TV (triko, kraťasy či legíny, pevná obuv), kufřík (3x skicák nebo 30 ks čtvrtek, 1x barevné papíry, 1x tyčinkové lepidlo, 1x vodovky, 1x kelímek, 1x modelína, 1x štětec kulatý, 1x štětec plochý, hadřík, zástěra či staré triko)

  Co žáci obdrží zdarma ve škole: veškeré učebnice a pracovní sešity, balíček některých školních potřeb do zásoby

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová