Navigace

 • Ředitelské volno 7. 6. 2024

  Ředitelské volno 7. 6. 2024

  Z organizačních důvodů v den konání voleb do Evropského parlamentu vyhlašuje ředitelka školy

  ŘEDITELSKÉ VOLNO (7. 6. 2024)

  Školní družina bude pro předem přihlášené žáky v provozu od 7.00 do 13.00 hod.

 • JAKUFEST 2024

  JAKUFEST 2024

  Už se chystá :-) Podívejte se na propagační video.

  jakufest.jecool.net

 • Letní tábor Prahy 10

  Letní tábor Prahy 10

  I letos pořádá Praha 10 letní dětský tábor na Černé hoře, tentokrát na téma TAJNÁ MISE, kdy táborníci v roli civilistů a detektivů zkusí mezi sebou odhalit své spojence a přinést spravedlnost do ulic. Zjistí, jaké je fungovat s tajnou identitou a spolupracovat s několika týmy najednou. V této hře plné strategie je čeká napínavé vyšetřování, taktické manévry i dramatické zvraty.

  Tábor je určen dětem ve věku 5-14 let, uskuteční se v termínu 29.6. - 10.7.2024 a cena za dítě je 6 000 Kč (ostatní náklady ve výši 6275 kč hradí MČ Praha 10).

   

  Veškeré informace jsou dostupné na Horský hotel Desítka Letní tábor 2024 (hhdesitka.cz), přihlašování je možné přes tento formulář.

 • Poděkování

  Poděkování
 • Návštěva z dánské školy

  Návštěva z dánské školy

  Dne 24. 4. 2024 budeme koncertovat v naší škole s přáteli z dánské školy (neveřejná akce).

 • Sběr papíru

  Sběr papíru

  22. - 26. dubna 2024 před vyučováním

  Ve dnech 22. až 26. dubna bude v naší škole probíhat tradiční SBĚR PAPÍRU. Kdo se bude chtít zapojit, může papír na sběr do školy nosit každý den od 7:40 do 7:55. Děkujeme předem za účast!

 • Výše úplaty za ŠD ve šk. roce 2024/2025

  Výše úplaty za ŠD ve šk. roce 2024/2025

  Informace zřizovatele (MČ Praha 10)

 • Prázdninová družina

  Prázdninová družina

  Termín: 12. 8. – 23. 8. 2024. Přihláška k dispozici.

  Přihlášku dítěte do prázdninové družiny s ofocenou kartičkou pojištěnce předejte/zašlete Základní škole Jakutská

  nejpozději do 7. 6. 2024

   

  Zároveň uhraďte do 19. 6. 2024 poplatek ve výši 225,- Kč za výše uvedené období na účet ZŠ Jakutská 19-0286029369/0800
  Při platbě připište do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte + název kmenové školy žáka.

  Na přihlášky vč. poplatků po uvedeném datu nebude brán zřetel.

  Provoz: 8.00 – 16.00 (příchod: 7.45 – 8.00)

  Stravování (obědy) zajištěno. Cena jednoho dotovaného oběda 34,- Kč, platbu zašlete na účet školní jídelny ZŠ Jakutská: 5021041517/5500. Při platbě připište do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte + název kmenové školy žáka. Vedoucí ŠJ Jakutská: Irena Benešová, tel.: 774 450 026

  Přihláška dítěte do prázdninové družiny ke stažení ZDE

   

   

  Další termín prázdninové družiny zajišťuje ZŠ V Rybníčkách (8. 7. – 19. 7. 2024).

 • Příměstský tábor na ZŠ JAKUTSKÁ

  Příměstský tábor na ZŠ JAKUTSKÁ
 • VIDEO z lyžáku

  VIDEO z lyžáku

  Podívejte se na nové video, které připravil žák Zdeněk Hruška.

  Posíláme vám pozdravy z Černé hory, kde zima ještě nekončí. Přikládáme jako důkaz i pár fotek. Máme za sebou dny plné lyžování, přednášek, her, procházek a zábavy. Využíváme celý areál jak v na Černé hoře tak v Peci pod Snežkou a je stále až na malá omezení plně fukční.  S očekáváním vyhlížíme další dny, které nás ještě čekají.

  Marek Brychta

 • Den otevřených dveří/jarmark/dílničky

  Den otevřených dveří/jarmark/dílničky

  21. března 2024, 14.00 - 18.00

   

  ZŠ Jakutská srdečně zve Den otevřených dveří s jarmarkem a dílničkami šikovných ručiček

   

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Novoroční koncert 2024

  Novoroční koncert 2024
 • Balíček finanční úlevy

  Balíček finanční úlevy

  Zveřejněno 22. 2. 2024

  Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze 2023 - 2024

  Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

  Opatření spočívá v prominutí některé z úplat.

  1. o prominutí úplaty za školní družinu leden - červen 2024

  2. o příspěvek z fondu solidarity, který je  určen na školní i mimoškolní aktivity žáků pořádané základní školou (škola v přírodě, lyžařský výcvik apod.)

   

  Žadatelem o podporu je zákonný zástupce žáka, který navštěvuje Základní školu, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace.

  Ředitelství školy přijímá průběžně žádosti OSOBNĚ nejpozději do 22. 5. 2024

   

  Po termínu už nebudou žádosti přijímány! Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí

  Podmínky:

  1. Žadatel má trvalý pobyt ​​nebo místo pobytu (cizinci) na území hl. m. Prahy.

  2. Žadatel splňuje alespoň jeden z následujcích bodů:

  • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
  • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • pobírá přídavek na dítě;
  • pobírá dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den

  3. Žadatel vyplnil žádost jejíž součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek a předal je osobně
  v daném termínu
  ředitelce školy. 

   

  ŽÁDOST - Balíček pomoci_2023_2024.pdf

  ŽÁDOST - Fond solidarity_2023_2024.pdf

   

  Upozornění:

  Lze žádat také o prominutí stravného (školních obědů). Školní jídelna je ale samostatnou organizací a tedy žádat ředitele školní jídelny, nikoliv ředitele školy.

  Kontakt: Vedoucí Šj Jakutská:

  Irena Benešová, tel. 774 450 026, jakutska@sjp10.cz

   

 • Hravé lyžování

  Hravé lyžování
 • Masopust 2024

  Masopust 2024

  Před jarními prázdninami jsme si na Jakutské užili tradiční karnevalové veselí a zvolili krále masopustu jak v jednotlivých třídách, tak za celou školu. Letošním králem je Max v roli legendárního Charlie Chaplina!

 • Adventní koncert 2023

  Adventní koncert 2023

  Přinášíme videozáznam adventního koncertu 1. stupně. Děkujeme za zhlédnutí.

   

  Střih: Zdeněk Hruška

 • Konzultační odpoledne

  Konzultační odpoledne

  10. ledna 2024

  Konzultační odpoledne je primárně určeno k řešení prospěchových problémů žáků před uzavřením klasifikace za 1. pololetí školního roku 2023/2024. Na vyučující se samozřejmě můžete obrátit i s jakýmikoliv dalšími aktuálními problémy.

  Sledujte prosím vypsané konzultace jednotlivých vyučujících a registrujte si v případě zájmu vyhovující čas.

  Vedení ZŠ Jakutská

 • NOVOROČNÍ KONCERT ZŠ JAKUTSKÁ

  NOVOROČNÍ KONCERT ZŠ JAKUTSKÁ

  17. 1. 2024, 17.30 hod., VZLET, Holandská 669/1, Praha 10

  Srdečně zveme!

 • Podpořili jsme SIDUS

  Podpořili jsme SIDUS
stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
  +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová