Navigace

 • Závěr školního roku - organizace

  Závěr školního roku - organizace

  Vážení rodiče, milí žáci,

   

  od čtvrtka 24. 6. 2021 bude vyučování probíhat ve zkráceném režimu, bez nultých a odpoledních hodin.

  Třídní učitelé se budou věnovat třídnickým záležitostem, případně mimoškolním aktivitám.

  Ukončení vyučování je rozfázováno následovně:

  1. ročník  – 11.20 h.

  2. ročník – 11.40 h.

  3. ročník  – 12.00 h.

  4.- 5. ročník - 12.20 h.

  6.- 7. ročník – 12.40 h.

  8.- 9. ročník – 13.00 h.

  Družina funguje beze změny.

   

  V den vysvědčení ve středu 30. 6. 2021 se končí po 1. vyučovací hodině, tedy v 8.45 hod.

   

  Vedení ZŠ Jakutská

   

   

 • Bez roušek!

  Bez roušek!

  Od úterý 8. 6. 2021 končí povinnost ochrany dýchacích cest - roušek a respirátorů při výuce. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává. Rozhodla o tom vláda ČR v pondělí 7. 6. 2021.

 • Příměstské tábory, doučovací kempy

  Příměstské tábory, doučovací kempy

  ZDARMA 

   

  Vážení rodiče,

  předáváme informaci o nabídce doučovacích kempů, které se uskuteční za finanční podpory MŠMT a pro žáky jsou ZDARMA. Kempy si kladou za cíl usnadnění návratu do školy po dlouhém období distanční výuky. Programy zahrnují především objevování, bádání, pohyb a učení hrou. 

   

  LETNÍ DOUČOVACÍ KEMP SCHOOLJOY

  Školou, kde se děti budou scházet, je ZŠ Břečťanová.

  Více informací na https://www.sportjoy.cz/cz/schooljoy  

   

  PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR NOVÁ ŠKOLA na ZŠ Brigádníků

  Doučovací tábor je zaměřen hlavně na žáky, kteří měli obtíže při dostanční výuce, žáci s odlišným mateřským jazykem apod. 

  Prihlaska_na_primestsky_letni_tabor_Nova_skola.docx

  Kontaktní osoba p. Kožíšková: koziskova@zsbrigadniku.cz

   

  LETNÍ KEMPY AIRFORCE

  Letní kempy 2021 airforce - příměstské tábory, letní tábor (zsprodeti.cz)

   

 • Provoz školy od 17. 5. 2021

  Provoz školy od 17. 5. 2021

  Zveřejněno 14. 5. 2021 (Aktualizováno 21. 5. 2021)

  ROTAČNÍ SYSTÉM VÝUKY KONČÍ. VŠICHNI ŽÁCI SE OD 17. KVĚTNA 2021 VZDĚLÁVAJÍ PREZENČNĚ. HOMOGENITA SKUPIN UŽ NEBUDE POŽADOVÁNA.

  VSTUP DO ŠKOLY - hygienická opatření a fázování nástupu

  Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! Všichni jsou povinni vstupovat s chirurgickou roušku nebo respirátorem dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95 / ČSN EN 14683+AC).

  Nástupy tříd 1. stupně: 7.40 hod.

  Nástupy tříd 2. stupně: 7.50 hod.

  Při prvním vstupu je třeba se otestovat (zpravidla v pondělí). 

   

  ROZVRH HODIN

  Byl zveřejněn nový rozvrh hodin platný od 17. 5. 2021. Prohlédnout si ho můžete už nyní překliknutím na další verzi (viz obrázek). S ohledem na opatření ve školní jídelně jsou upraveny konkrétní časy konce vyučování v jednotlivých třídách (viz tabulka). Žáci, kteří se nestravují v jídelně a nechodí do družiny, v uvedené časy mohou odcházet domů. Vyučování pro ně končí. Pokud třída na jídelnu čeká déle, než je obvyklý čas ukončení vyučování, stravují se žáci společně s družinovými spolužáky.

  Rozvrh hodin ZDE

   

  PŘEHLED KE STAŽENÍ (.docx)

   

  TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

  Preventivní antigenní test se provádí jednou týdně u žáků 1. i 2. stupně (standardně v pondělí). Výuky se mohou účastnit pouze žáci s negativním výsledkem testu. Test je neinvazivní (v přední části nosní dutiny), je samoodběrový, aktuálně typ Singclean, dále obdobný Sejoy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování, provede se v den jeho příchodu do školy. Při nástupu mimo pondělí je nutno předem informovat třídního učitele, aby se zajistilo otestování. Žák čeká na recepci školy a do třídy vchází až po otestování.

  Bližší informace a instruktážní videa jsou k dispozici na informačním webu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

  Upozorňujeme, že oproti původním plánům škola nevydává potvrzení o negativním výsledku pro potřeby volnočasových aktivit. Stačí čestné prohlášení zákonných zástupců.

  Blíže zde https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/detske-krouzky-volny-cas

   

  Netestují se žáci, kteří:

  a) prodělali COVID-19 a od prokázání neuplynulo více než 180 dní (prodlouženo z 90 dní). Nutno doložit potvrzením! (zasílejte co nejdříve sken na info@zsjakutska.cz, případně předejte osobně při příchodu do školy)

  b) doloží negativní výsledek POC antigenního nebo RT-PCR testu mladšího 48 hodin ze zdravotnického zařízení (Osobně třídním učitelům nebo na info@zsjakutska.cz)

  c) jsou naočkovaní a uplynulo nejméně 14 dní od 2. dávky

  d) přicházejí pouze na individuální konzultaci

   

  Postup v případě pozitivního antigenního testu:

  Povinnost školy: Kontaktovat zákonného zástupce žáka. Vystavit potvrzení o pozitivním výsledku s uvedením dne a času provedení testu. Izolovat žáka, který nemůže sám opustit školu a zajistit dohled (dle § 7 zákona č. 258/2000 Sb.)

  Povinnost žáka: Opustit samostatně školu (se souhlasem - formulář ke stažení ZDE pdf také na recepci školy). Pokud nemůže odejít, zůstat v izolační místnosti.

  Povinnost zákonného zástupce: Vyzvednout bez odkladu žáka nebo vyzvednutím pověřit jinou osobu, pokud škole nedodal souhlas s jeho samostatným opuštěním školy. Informovat praktického lékaře. Doložit škole neprodleně výsledek ověřovacího RT-PCR testu.

   

  TĚLESNÁ VÝCHOVA, aktivity venku

  Již od 3. 5. 2021 jsou povoleny sportovní aktivity konané venku. Platí přitom výjimka, kdy není třeba nosit ochranu dýchacích cest (tělocvik tedy bez roušky či respirátoru). Při nepřízni počasí jsou zařazeny náhradní aktivity uvnitř. Obdobně při vycházce nebo pobytu na školní zahradě při doržení odstupu 2 m není povinná ochrana nosu a úst.

   

  ŠKOLNÍ DRUŽINA

  V provozu bez omezení od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.30 hod. Homogenita není vyžadována.V pondělí je nástup do ranní družiny nejpozději v 7.20 hod. Žáci se testují před vstupem do družiny.

   

  KROUŽKY

  Nadále je doporučeno omezování kontaktů žáků smíšených skupin nad rámec výuky a družiny. Dále je povolen vstup třetích osob pouze ve vybraných nezbytných případech a skupiny jsou pro kroužky obecně limitovány v uzavřeném prostoru 3 osobami plus vedoucí. Vzhledem k těmto omezezním nebudou kroužky tedy nadále realizovány. Probíhat mohou školní aktivity typu "doučování" (Šablony EU, pedagogická intervence, předmět spec. pdg. péče apod.)

   

  ŠKOLNÍ JÍDELNA

  V běžném provozu s dodržením hygienických pravidel a rozestupů. Konec vyučování je proto u jednotlivých tříd mírně upraven. Jidelna_od_17.5.2021.docx

  (V případě dotazů ohledně stravování kontaktujte vedoucí školní jídelny: Irena Benešová tel. 774 450 026)

   

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Informace k provozu od 3. 5. 2021

  Informace k provozu od 3. 5. 2021

  Od pondělí 3. 5. 2021 se postupně v rámci rotace začnou vracet do školy také třídy 2. stupně. * Žáci 1. stupně se testují už jen jednou týdně, žáci od 6. třídy zatím dvakrát týdně. * Ranní družina už kromě pondělí každý den od 7.00 hod. * Výdejní okénko jídelny nově od 13.30 do 14.00 hod.

   

  ROTAČNÍ SYSTÉM VÝUKY (střídání sudý/lichý/ týden - prezenčně/distančně)

  Sudý týden: třídy II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, III. C, VI. A, VI. B, VII. B, VIII. A

  Lichý týden: třídy I. A, I. B, I. C, IV. A, IV. B, V. A, V. B, VII. A, VIII. B, IX. A, IX. B

  (Týden od 3. 5. 2021 je sudý)

   

  ROZVRH HODIN

  Úpravy jsou jen minimální. Konkrétní změny obdrží zprávou na EduPage třídy, kterých se budou úpravy týkat.

   

  VSTUP DO ŠKOLY - hygienická opatření a fázování nástupu

  Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! Všichni jsou povinni vstupovat s chirurgickou roušku nebo respirátorem dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95 / ČSN EN 14683+AC).

  Sudý týden:

  Hlavní vchod – v pondělí si žáky vyzvedává třídní učitel
  7:40 – II. A, II. B, II. C
  7:50 – III. A, III. B, III. C

  Vchod z Volyňské ulice – v pondělí a ve čtvrtek si žáky vyzvedává vyučující 1. vyučovací hodiny
  7:40 – VI. A, VI. B,
  7:50 – VII. B, VIII. A

  Lichý týden:

  Hlavní vchod – v pondělí si žáky vyzvedává třídní učitel
  7:40 – I. A, I. B, I. C
  7:50 – IV. A, IV. B

  8:00 - IX. A, IX. B

   

  Vchod z Volyňské ulice – v pondělí (a 2. st. i ve čtvrtek) si žáky vyzvedává vyučující 1. vyučovací hodiny
  7:40 – V. A, V. B
  7:50 – VII. A, VIII. B

   

  TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

  Preventivní antigenní test se provádí nově už jen jednou týdně u žáků 1. stupně (standardně v pondělí). Žáci 2. stupně se testují dvakrát týdně, v první den přítomnosti ve škole a opět 2 – 3 dny poté (standardně tedy pondělí a čtvrtek). Výuky se mohou účastnit pouze žáci s negativním výsledkem testu. Test je neinvazivní (v přední části nosní dutiny), je samoodběrový, aktuálně typ Singclean. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování, provede se v den jeho příchodu do školy. Při nástupu mimo testovací dny je nutno předem informovat třídního učitele, aby se zajistilo otestování.

  Před prvním testováním budou žáci poučeni, na správný odběr dohlížíme. Doporučujeme instruktážní video, které naleznete na informačním webu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

  Netestují se žáci, kteří:

  a) prodělali COVID-19 a od prokázání neuplynulo více než 90 dní. Nutno doložit potvrzením! (zasílejte co nejdříve sken na info@zsjakutska.cz, případně předejte osobně při příchodu do školy)

  b) doloží negativní výsledek POC antigenního nebo RT-PCR testu mladšího 48 hodin ze zdravotnického zařízení (Osobně třídním učitelům nebo na info@zsjakutska.cz)

  c) jsou naočkovaní a uplynulo nejméně 14 dní od 2. dávky

  d) přicházejí pouze na individuální konzultaci

  Pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí

  Povinnost školy: Kontaktovat zákonného zástupce žáka. Vystavit potvrzení o pozitivním výsledku s uvedením dne a času provedení testu. Izolovat žáka, který nemůže sám opustit školu a zajistit dohled (dle § 7 zákona č. 258/2000 Sb.)

  Povinnost žáka: Opustit samostatně školu (se souhlasem - formulář ke stažení ZDE pdf také na recepci školy). Pokud nemůže odejít, zůstat v izolační místnosti.

  Povinnost zákonného zástupce: Vyzvednout bez odkladu žáka nebo vyzvednutím pověřit jinou osobu. Informovat praktického lékaře. Doložit škole neprodleně výsledek ověřovacího RT-PCR testu.

  Pozitivní výsledek antigenního testu u žáka třídy či vyučujícího ve třídě ve čtvrtek (pokud byl předchozí dva dny přítomen) - týká se 2. stupně

  Všichni žáci třídy musí opustit školu (se souhlasem samostatně nebo s vyzvednutím - škola informuje). Třída přechází na distanční výuku až do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V případě, že RT-PCR test bude také pozitivní, škola kontaktuje hygienu a ta nařizuje karanténu pro všechny účastníky.

  Žák (zákonný zástupce) odmítá testování

  Žák se v takovém případě nemůže osobně prezenční výuky účastnit. Na základě sdělení jeho rodičů je jeho absence automaticky omluvena. Přistupuje se k němu obdobně jako u nemocných žáků. Škola poskytuje přiměřenou podporu, nezajišťuje ale distanční výuku. 

   

  TĚLESNÁ VÝCHOVA

  Od 3. 5. 2021 jsou povoleny sportovní aktivity konané venku. Platí přitom výjimka, kdy není třeba nosit ochranu dýchacích cest (tělocvik tedy bez roušky či respirátoru). Zachována musí být ale homogenita skupin.

   

  ŠKOLNÍ DRUŽINA

  V provozu pro žáky v prezenční výuce od 7.00 do 17.00 hod. Skupiny zůstávají stejné jako ve výuce. V testovací den 1. stupně, tedy v pondělí ranní družina není v provozu! Ve čtvrtek už ranní družina opět funguje.

   

  OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ VYBRANÝCH ZAMĚSTNANECKÝCH SKUPIN

  Dle opatření MZDR (čj. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021) se umožňuje osobní přítomnost také žákům 1. stupně, kteří jsou v rotaci na distanční formě výuky, pokud jejich zákonní zástupci prokazatelně doloží (potvrzení od zaměstnavatele), že jsou zdravotníci, pedagogové, zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR.

  Zájemce prosíme o kontaktování vedení školy, aby bylo možné vždy sestavit žákovskou skupinu a domluvit se na podrobnostech docházky. Žádat lze i kdykoliv v průběhu, podle aktuální potřeby rodičů.

   

  ŠKOLNÍ JÍDELNA

  Od 3. 5. 2021 jsou žáci tříd na prezenčním vyučování automaticky přihlášení ke stravování, žáci tříd na distančním vyučování odhlášení, proto si obědy v případě zájmu znovu včas objednejte, případně odhlaste. Výdej jídla do vhodných přinesených jídlonosičů nebo našich menu boxů pro žáky v distanční výuce bude od 3. 5. 2021 probíhat přes výdejní okýnko, které je umístěno v jídelně z ulice Volyňská v čase 13.30 až 14.00 hod. (V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny: Irena Benešová tel. 774 450 026)

   

  OŠETŘOVNÉ

  Ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, nelze ošetřovné nárokovat. Nadále ale trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Škola již nevydává potvrzení. Využívá se formulář s prohlášením zákonného zástupce. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

   

  POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU

  Oproti původním plánům školy nebudou vydávat potvrzení pro účely amatérského sportu, využívání služeb apod. Skutečnost, že byl žák ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, dokládají zákonní zástupci formou čestného prohlášení.

 • Prázdninová družina

  Prázdninová družina

  Přihlášky do 9. 6. 2021 

  Vážení rodiče,

   

  upozorňujeme tímto na možnost přihlášení žáků 1. - 3. ročníku k prázdninovému provozu školní družiny.

  Provoz je na MČ Praha 10 určen následovně:

   

  12. až 23. července 2021 v ZŠ Jakutská

  26. července až 6. srpna 2021 v ZŠ Švehlova

   

  Cena je vždy 200 Kč za období 14 dnů.

  Přihlášky je nutno podat nejpozději do 9. 6. 2021.

  Další informace jsou uvedeny v přihláškách.

   

  Přihláška do ZŠ Jakutská ke stažení   docx     pdf

  Přihláška do ZŠ Švehlova ke stažení  docx     pdf

   

  ​​​​​​​Vedení ZŠ Jakutská

 • Pilotní testování PCR

  Pilotní testování PCR

  Ve 4. a 5. ročníku MČ Praha 10 plánuje dne 29. 4. 2021 30. 4. 2021 vyzkoušet alternativu k antigenním testům.

  Vážení rodiče,

  předáváme vám dopis pana místostarosty MgA. Kašpara. Na základě vašeho případného souhlasu proběhne jednorázově po povinném antigenním testu dobrovolný PCR test. Formulář jsme žákům 4. a 5. tříd rozdali. Prosíme o jeho navrácení ve středu 28. 4. 2021. Původní termín byl z provozních důvodů přesunut na pátek 30. 4. 2021. Děkujeme za pochopení.

  MČ Praha 10 děkuje za spolupráci.

  DOPIS MÍSTOSTAROSTY MČ Praha 10.pdf

 • Nové testy pro školy

  Doposud užívané Lepu testy nahrazují Singclean testy.

  Vážení rodiče,

  v další vlně distribuce testů pro školy jsou do celé ČR dodávány jednotně antigenní testy SINGCLEAN, kterými začneme testovat od pondělí 26. 4. 2021.

  Samotný odběr vzorku se nijak neliší od předchozího testu.

  Proces pouze vyžaduje manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného. Pedagogové pomohou (zvláště nejmladším žákům) s předchystáním prvních kroků (nachystání zkumavek s roztokem do stojánku).

  Leták s postupem najdete ZDE

  Videomanuál je k dispozici ZDE

  K žádným dalším změnám v organizaci rotační výuky oproti dříve zveřejněným informacím nedochází. 

  Děkujeme za spolupráci

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Návrat žáků do školy a testování

  Návrat žáků do školy a testování

  Provoz od 12. 4. 2021. Nástupy tříd. Informace o testování žáků.

  ROTAČNÍ SYSTÉM VÝUKY (střídání lichý/sudý týden - prezenčně/distančně)

  Lichý týden - zahájení 12.- 16. 4. 2021: 1. ročník, 4. ročník, 5. ročník - celé kolektivy tříd

  Sudý týden - zahájení 19.- 23. 4. 2021: 2. ročník, 3. ročník - celé kolektivy tříd

   

  ŽÁCI 2. STUPNĚ

  Pokračují v distanční výuce. V případě úspěšné 1. fáze návratu žáků do školy by měl nastat i jejich návrat.

  Od 12. 4. 2021 bude možné organizovat ve škole konzultace do maximálního počtu 6 žáků (nutné testování). Určeny jsou žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky a dále žákům ohroženým školním neúspěchem.

   

  VSTUP DO ŠKOLY - hygienická opatření a fázování nástupu

  Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

  Všichni jsou povinni vstupovat s chirurgickou roušku nebo respirátorem dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95 / ČSN EN 14683+AC).

  Vstupy žáků v pondělí a ve čtvrtek (lichý týden) - dny povinného testování. (Kolektivy si přebírají třídní učitelé.)
  7:40 – I. A, I. B vchodem u tělocvičny (vlevo od hlavního vchodu)
  7:40 – I. C hlavním vchodem
  7:40 - IV. A, IV. B vchodem z Volyňské ulice
  7:50 – V. A, V. B vchodem z Volyňské ulice

  Ostatní dny všechny třídy hlavním vchodem od 7.40 hod. (nebo od 7.00 hod. v případě ranní družiny)

  Vstupy žáků v pondělí a ve čtvrtek (sudý týden) - dny povinného testování. (Kolektivy si přebírají třídní učitelé.)
  7:30 - III. A, III. B hlavním vchodem
  7:40 – III. C hlavním vchodem
  7:40 – II. B, II. C vchodem u tělocvičny (vlevo od hlavního vchodu)

  7:45 – II. A hlavním vchodem

  Ostatní dny všechny třídy hlavním vchodem od 7.40 hod. (nebo od 7.00 hod. v případě ranní družiny)

   

  TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (LEPU test)

  Preventivní testování se ve školách provádí povinně od pondělí 12. dubna 2021. Výuky se mohou účastnit pouze žáci s negativním antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Týká se i všech zaměstnanců. Test je neinvazivní (v přední části nosní dutiny), je samoodběrový. Proběhne dvakrát týdně, v první den přítomnosti ve škole a opět 2 – 3 dny poté (standardně tedy pondělí a čtvrtek). Nebude-li žák přítomen v den termínu testování, provede se v den jeho příchodu do školy (při nástupu v úterý, středu a v pátek je proto nutno předem informovat třídního učitele). 

  Testování bude probíhat ve vyhrazených prostorách (tělocvična, vestibul, učebny). Před prvním testováním budou žáci poučeni, na správný odběr dohlížíme. Doporučujeme instruktážní video, které naleznete na informačním webu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

  Postup:

  1. Vydezinfikujeme ruce.

  2. Rozbalíme balíček testovací sady.

  3. Stáhneme roušku, jednou tyčinkou jemně 5krát otočíme v jedné i druhé nosní dírce. Opět nasadíme roušku.

  4. Otevřeme vyhodnocovací kartu, vsuneme tyčinku do otvoru, odstraníme lepicí pásek.

  5. Učitelé nakapou 6 kapek roztoku.

  6. Tyčinkou otočíme dvakrát tam a zpět, kartu uzavřeme, slepíme. 

  7. 15 minut počkáme na výsledek. 

  Netestují se žáci, kteří:

  a) prodělali COVID-19 a od prokázání neuplynulo více než 90 dní (Nutno doložit potvrzením! Osobně třídním učitelům nebo na info@zsjakutska.cz)

  b) doloží negativní výsledek POC antigenního nebo RT-PCR testu mladšího 48 hodin ze zdravotnického zařízení (Osobně třídním učitelům nebo na info@zsjakutska.cz)

  c) jsou naočkovaní a uplynulo nejméně 14 dní od 2. dávky

  d) přicházejí pouze na individuální konzultaci

  Pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí

  Povinnost školy: Kontaktovat zákonného zástupce žáka. Vystavit potvrzení o pozitivním výsledku s uvedením dne a času provedení testu. Izolovat žáka, který nemůže sám opustit školu a zajistit dohled (dle § 7 zákona č. 258/2000 Sb.)

  Povinnost žáka: Opustit samostatně školu (se souhlasem - formulář ke stažení ZDE pdf také na recepci školy). Pokud nemůže odejít, zůstat v izolační místnosti.

  Povinnost zákonného zástupce: Vyzvednout bez odkladu žáka nebo vyzvednutím pověřit jinou osobu. Informovat praktického lékaře. Doložit škole neprodleně výsledek ověřovacího RT-PCR testu.

  Pozitivní výsledek antigenního testu u žáka třídy či vyučujícího ve třídě ve čtvrtek (pokud byl předchozí dva dny přítomen)

  Všichni žáci třídy musí opustit školu (se souhlasem samostatně nebo s vyzvednutím - škola informuje). Třída přechází na distanční výuku až do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V případě, že RT-PCR test bude také pozitivní, škola kontaktuje hygienu a ta nařizuje karanténu pro všechny účastníky.

  Přítomnost rodiče při testování

  V případě rodičů žáků 1. – 3. tříd platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. S ohledem na organizační záležitosti a bezpečnost prosíme o uvážení nutnosti tohoto kroku. K dispozici budou další osoby, zejména paní vychovatelky, které s hladkým průběhem pomohou. V případě zájmu informujte předem třídního učitele. Pokud pověřujete asistencí jinou osobu, pak písemně a s jejím souhlasem.

  Žák (zákonný zástupce) odmítá testování

  Žák se v takovém případě nemůže osobně prezenční výuky účastnit. Na základě sdělení jeho rodičů je jeho absence automaticky omluvena. Přistupuje se k němu obdobně jako u nemocných žáků. Škola poskytuje přiměřenou podporu, nezajišťuje ale distanční výuku. 

   

  ŠKOLNÍ DRUŽINA

  V provozu pro žáky v prezenční výuce od 7.00 do 17.00 hod. Skupiny zůstávají stejné jako ve výuce. Ve dnech testování (pondělí/čtvrtek) ranní družina není v provozu!

   

  OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ VYBRANÝCH ZAMĚSTNANECKÝCH SKUPIN

  Dle opatření MZDR (čj. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021) se umožňuje osobní přítomnost také žákům 1. stupně, kteří jsou v rotaci na distanční formě výuky, pokud jejich zákonní zástupci prokazatelně doloží, že jsou zdravotníci, pedagogové, zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR.

  Zájemce prosíme o kontaktování vedení školy, aby bylo možné sestavit žákovskou skupinu a domluvit se na podrobnostech docházky. Žádat lze i kdykoliv po 12. 4. 2021.

   

  ŠKOLNÍ JÍDELNA

  Od 12. 4. jsou žáci tříd na prezenčním vyučování automaticky přihlášení ke stravování, žáci tříd na distančním vyučování odhlášení, proto si obědy v případě zájmu znovu včas objednejte, případně odhlaste. Výdej jídla do vhodných přinesených jídlonosičů nebo našich menu boxů pro žáky v distanční výuce bude od 12. 4. 2021 probíhat přes výdejní okýnko, které je umístěno v jídelně z ulice Volyňská v čase 13.00 až 14.00 hod. (V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny: Irena Benešová tel. 774 450 026)

   

  OŠETŘOVNÉ

  Ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, nelze ošetřovné nárokovat. Nadále ale trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. 

   

  Vchod u tělocvičny (vlevo od hlavního vchodu)

  Vchod z Volyňské ulice

 • Velikonoční prázdniny a plán návratu žáků

  Velikonoční prázdniny a plán návratu žáků

  Ve dnech 1. dubna až 5. dubna 2021 probíhají Velikonoční prázdniny. Distanční výuka se nekoná.

  Připravovaný návrat části žáků by měl nastat nejdříve 12. dubna 2021. Termín však není dosud oficiální.
  Podmínkou kromě dosud platných opatření bude také testování žáků i zaměstnanců školy.

  Bližší informace v této záležitosti zatím školy nemají. Zveřejníme je na tomto místě, až budou oficiálně dostupné.

  Počítá se s docházkou celých tříd 1. stupně ovšem rotačním způsobem (týden prezenčně/týden distančně).

  Střídat se bude

  sestava tříd 1. ročníku, 4. ročníku a 5. ročníku (bude zahajovat) 

  sestava tříd 2. ročníku a 3. ročníku (o týden později).

   

  Školní družina bude fungovat pro prezenčně vzdělávané žáky a při zachování třídních kolektivů.

   

  Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce. Umožněny budou pouze osobní konzultace do maximálního počtu 6 osob pro žáky z 9. ročníku a znevýhodněné žáky.

   

  Přejeme všem pěkné svátky a bezpečný návrat žáků do školy.

  Vedení ZŠ

 • Video ZŠ Jakutská (nejen pro budoucí prvňáčky)

  Video ZŠ Jakutská (nejen pro budoucí prvňáčky)

  Alespoň malé nahlédnutí do naší školy.

 • Všesportovní příměstský tábor

  Všesportovní příměstský tábor

  Léto 2021 - V areálu ZŠ Jakutská

 • Den otevřených dveří k zápisům do 1. tříd zrušen

  Den otevřených dveří k zápisům do 1. tříd zrušen

  NÁHRADOU ONLINE SETKÁNÍ S VEDENÍM ŠKOLY

  Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

  vzhledem k tomu, že ani letos nelze uskutečnit plánovaný Den otevřených dveří, nabízíme zájemcům

  ONLINE SETKÁNÍ S VEDENÍM ŠKOLY  -  pondělí 22. 3. 2021, ve 14.00 hod.

  Setkání proběhne v prostředí MS Teams. V případě zájmu pište prosím na zapis@zsjakutska.cz, pošleme vám v odpovědi odkaz na schůzku. Pokud máte předem nějaké dotazy, můžete nám je do e-mailu napsat.

  Prostředí školy vám také přiblíží toto veselé VIDEO

  VŠECHNY DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD NAJDETE ZDE

   

 • Aktuální informace

  Aktuální informace

  Aktualizováno: 8. 3. 2021

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje také osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do dne 21. března 2021. 

  Od 8. března 2021 tak probíhá distanční výuka ve všech ročnících. 

  Recepce školy funguje od 7.30 do 16.00 hod.

   

  JÍDELNA

  Výdej obědů přes okýnko do menuboxů nebo přínesených jídlonosičů (z ulice Volyňská) je možný mezi 11.45 - 13.45 hod. V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny: Irena Benešová, tel. 774 450 026

   

  OŠETŘOVNÉ

  Rodiče zaměstnanci, kteří pečují o děti mladší 10 let, mají nárok na ošetřovné (mimo dny prázdnin). 
  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

  Veškeré informace najdete na následujícím odkazu

  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


  Další dotazy jsou zodpovězeny zde:

  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. 

   

  Pro rodiče OSVČ jsou určeny výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. Vypisovány jsou zpětně za období uzavřených škol. Aktuální výzva na tomto odkazu

  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

   

 • Dopis místostarosty MČ Praha 10

  Dopis místostarosty MČ Praha 10
 • Mimořádné opatření MZ - respirátory a roušky

  Mimořádné opatření MZ - respirátory a roušky

  Látkové roušky pouze do konce února 2021.

  Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDEs účinností od 25. února 2021 do odvolání platí povinnost pro všechny osoby používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (např. norma FFP2/KN 95)
  • zdravotnická obličejová maska (rouška, norma ČSN EN 14683+AC)

  Tato povinnost platí tedy i v budově školy a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

  Do 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, tedy i látkové roušky. 

  V příloze připojujeme Informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_-_rousky.pdf

   

  Vážení rodiče, milí žáci,

  děkujeme vám za pochopení a spolupráci při dodržování pravidel. Uvědomujeme si, jak náročné je stále se měnící nařízení sledovat a respektovat.

  Přejeme všem pevné zdraví!

  Vedení ZŠ Jakutská

   

 • ČŠI: Testy k přijímačkám zdarma

  ČŠI: Testy k přijímačkám zdarma

  Vhodné pro žáky 5., 7. a 9. ročníků.

  Česká školní inspekce připravila na podporu přípravy žáků k přijímacím zkouškám mobilní testovací aplikaci InspiS SETmobile obsahující testy z minulých let. 

 • Pololetní vysvědčení, prázdniny

  Pololetní vysvědčení, prázdniny

  Aktualizováno 28. 1. 2021

  Ve čtvrtek dne 28. ledna 2021 končí 1. pololetí školního roku 2020/2021. Vystaveny budou výpisy z vysvědčení. Žákům 1. a 2. ročníku budou osobně předány poslední vyučovací hodinu prezenčního rozvrhu. Ostatním ročníkům budou výpisy zpřístupněny v EduPage a originály předány po jejich návratu k prezenční výuce. 

  V pátek dne 29. ledna 2021 mají všichni žáci pololetní prázdniny. Výuka neprobíhá ani v distanční formě.

  Sdělení MŠMT ze dne 28. 1. 2021: "Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud."

  Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme hodně úspěchů v následujícím 2. pololetí.

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Výuka od 4. 1. 2021

  Výuka od 4. 1. 2021

  Aktualizováno 29. 12. 2021, 15.30 hod.

  Od pondělí 4. ledna 2021 nastoupí k prezenční výuce opět pouze žáci 1. a 2. ročníku. Vyučování se týká kompletních tříd a probíhá podle platného rozvrhu hodin. Náplň bude pouze upravena s ohledem na trvající zákaz tělesné výchovy a zpěvu.

  Nástupy tříd (z důvodu dodržení rozestupů)

  7.40 hod. – 1. ročník

  7.50 hod. – 2. ročník

  Školní družina je v provozu pouze pro žáky těchto tříd, se zachováním kolektivu, který se nemísí s žáky jiných oddělení. Z tohoto důvodu je provozní doba ŠD upravena (ranní ŠD od 7.00 hod., odpolední ŠD ukončena v 17.00 hod.) Obědy mají žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny a jsou jim vydávány přímo v jídelně.

  Povinné jsou po celou dobu přítomnosti ve škole roušky. Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání a doporučuje se zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Z tohoto důvodu apelujeme na rodiče, aby u dětí zajistili dostatečně teplé oblečení na ven i do třídy.

   

  Ostatní ročníky (3. - 9.) budou fungovat v režimu distanční výuky, která probíhá na profilu platného rozvrhu hodin s omezením předmětů výchovného zaměření a informatiky.

  Zadání učiva je na OneDrive (přímý přístup po přihlášení do EduPage na stránce Distančně), rozvrh online hodin v kalendáři Teams.

  Umožněny jsou v případě potřeby osobní konzultace ve složení pedagog - jeden žák - (příp. jeden zákonný zástupce). Na konzultaci je třeba se předem domluvit s vyučujícím. 

  Výdej učebnic a sešitů ze školy budou organizovat třídní učitelé během pondělí 4. 1. 2021 a dále dle osobní dohody.

  Zapůjčení školních notebooků pro distanční výuku je opět možné po předchozí dohodě. Kontakt: Pavel Mácha (pavel.macha@zsjakutska.cz nebo EduPage)

  Zájemci o oběd do menuboxu se musí předem přihlásit. Výdej z ulice Volyňská od 13.00 - 13.45 hod. (čip s sebou). Kontakt: Irena Benešová, vedoucí Šj, tel. 774 450 026

   

  Sledujte prosím pravidelně informace ze školy (EduPage, web, e-mail). Situace se může často měnit.

   

  Děkujeme za spolupráci a přejeme všem žákům brzký návrat k prezenční výuce.

   

  Vedení ZŠ Jakutská

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová