Navigace

Přihlášky Uvolnění Zdravotní Plná moc Povrzení o studiu

Formuláře

Přihlášky

Zápis do 1. tříd

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  bude mít podobu elektronické přihlášky. Zveřejněna bude dne 20. 3. 2023 na následující stránce

 

Žádost o odklad 2023_2024 (docx)

Žádost o odklad 2023_2024 (pdf)

 

Zájem o přijetí do naší školy v průběhu školního roku

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 (PŘESTUP).docx

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA S CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ (docx)

Upozorňujeme, že kapacita školy 530 žáků je v současnosti zcela naplněna. (aktualizováno 1. 3. 2023)

 

Přihlášení k docházce do ŠD

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (ZÁPISNÍ LÍSTEK).docx

 

 

Přihlášky na SŠ

Škola poskytuje předtištěné přihlášky ze školního systému EduPage.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová