Navigace

Přihlášky Uvolnění Zdravotní Plná moc Povrzení o studiu

Formuláře

Přihlášky

Zájem o přijetí do naší školy v průběhu školního roku

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA ve školním roce 2021/2022 (docx)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA S CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ (docx)

 

Přihlášení k docházce do ŠD

ZÁPISNÍ LÍSTEK - PŘIHLÁŠKA DO ŠD (docx)

 

 

Přihlášky na SŠ

Škola poskytuje předtištěné přihlášky ze školního systému EduPage.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
    272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová