Navigace

 • Ukončení karantény

  Ukončení karantény

  18. 9. 2020

  V souladu s pokyny hygieny karanténa končí a žáci se vrací do školního kolektivu, POKUD MAJÍ NEGATIVNÍ TEST ze dne 18. 9. 2020 (nebo po tomto datu). 

  12. 9. 2020

  Vzhledem k výskytu Covid-19 byla nařízena povinná karanténa ve třídách V. A a VII. A do pátku 18. 9. 2020 včetně. U těchto tříd se zahajuje distanční výuka.

  Současně se karanténní opatření týká 11 pedagogů, kteří přišli do kontaktu s nakaženými žáky. Z tohoto důvodu bude částečně upraven rozvrh hodin na 2. stupni. Zrušeny jsou všechny 0. vyučovací hodiny a odpolední výuka. Vyučování končí nejpozději po 6. vyučovací hodině.

  Rozvrhy_14-9_18-9.pdf

 • SBĚR PAPÍRU

  SBĚR PAPÍRU

  Akce proběhne ve dnech 22.9.(úterý) – 25.9. (pátek) ve vestibulu školy. 

   

 • Dopis Rady MČ Praha 10 školám

  Dopis Rady MČ Praha 10 školám
 • Zahájení školního roku 2020/2021

  Těšíme se na vás a přejeme všem úspěšný a zdravý školní rok 2020/2021!

  (aktualizováno 31. 8. 2020)

  Škola se pro žáky 2. – 9. ročníku otevře v úterý 1. září 2020 v 7.40 hod (pro přihlášené do školní družiny v 6.30 hod.) 

  Nově příchozí žáky si převezmou jejich třídní učitelé už v 7.30 hod.
  v recepci školy, aby je uvedli do nového prostředí.

  1. 9. se končí po 1. hodině, tedy v 8.45 hod. Obědy se pro zájemce vydávají od 11.00 do 12.30 hod.

  V následujících dnech (středa 2. 9. – pátek 4. 9.) probíhají třídnické hodiny. Začíná se vždy v 8.00 hod. Třídy 1. stupně končí v 11.40 hod., třídy 2. stupně ve 12.35 hod. Od pondělí 7. 9. 2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin.

  Ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 17.30 hod. proběhnou třídní schůzky ve třídách VI. A a VI. B, které zahajují své období výuky na 2. stupni. Třídní schůzka je naplánována také pro třídu III. C, kde došlo ke změně třídní učitelky. Ostatní třídy nemají na úvod školního roku naplánovány schůzky s osobní přítomností. Veškeré informace obdrží rodiče elektronickou formou. Využít bude možné osobních konzultací. Škola dle doporučení omezuje hromadný pohyb v budově školy.

  Před vstupem do školy není aktuálně žádná povinnost předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Ve společných prostorách ale s ohledem na tzv. oranžový stupeň rizika v Praze zavádíme od 1. 9. 2020 roušky. Pedagogové také mohou vyzvat k nasazení roušek při riziku mísení skupin (např. ranní družina, vestibul školy) i ve výuce ve třídě, pokud uznají za vhodné. Škola respektuje doporučení o hygienických pravidlech (dezinfekce, pravidelné mytí rukou, větší rozestupy, větrání).

  Informace pro 1. ročník

  Žáci 1. tříd se dostaví v doprovodu rodičů v 8.00 hod. ke vchodu na školní zahradu. (Vstup je z ulice Volyňská.) Zde proběhne slavnostní přivítání prvňáčků. Následně si paní učitelky odvedou své žáky do třídy. S ohledem na současná epidemiologická doporučení nebudou rodiče své děti do třídy doprovázet. Než žáci prožijí své první okamžiky v lavicích, proběhne seznámení rodičů s vedením školy, vychovatelkami školní družiny, pedagogy a vedoucí školní jídelny.

  V 9.00 hod. se uskuteční třídní schůzky tříd I. A, I. B, I. C. Paní učitelky předají žáky vychovatelkám školní družiny. Případně mohou v doprovodu odejít domů.

  V případě nepříznivého počasí se výše uvedené aktivity uskuteční v tělocvičně školy a třídách.

  V prvním týdnu si paní učitelky budou žáky vyzvedávat u vchodu do školy a doprovázet je do prostoru šatních skříněk a tříd. Sraz bude vždy v 7.50 hod. Prosíme o dodržení tohoto času.

  Počet hodin výuky se bude postupně navyšovat:

  Út 1. 9. – 1 hod., stř. 2. 9. – 2 hod., čtv. 3. 9. – 3 hod., pá 4. 9. – 4 hod. Po skončení výuky si přihlášené žáky přebírá školní družina.

  Standardní provoz školní družiny: ranní 6.30 – 7.45 hod., odpolední 11.40 – 17.30 hod.

  Škola otvírá pro ostatní žáky v 7.40 hod.

  Časové vymezení vyučovacích hodin:

  1. vyuč. hod.   8.00 – 8.45
  2. vyuč. hod.   8.55 – 9.40
  3. vyuč. hod.  10.00 – 10.45
  4. vyuč. hod.   10.55 – 11.40
  5. vyuč. hod.   11.50 – 12.35

   

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová