Navigace

 • Všesportovní příměstský tábor

  Všesportovní příměstský tábor

  Léto 2021 - V areálu ZŠ Jakutská

 • Den otevřených dveří k zápisům do 1. tříd zrušen

  Den otevřených dveří k zápisům do 1. tříd zrušen

  NÁHRADOU ONLINE SETKÁNÍ S VEDENÍM ŠKOLY

  Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

  vzhledem k tomu, že ani letos nelze uskutečnit plánovaný Den otevřených dveří, nabízíme zájemcům

  ONLINE SETKÁNÍ S VEDENÍM ŠKOLY  -  pondělí 22. 3. 2021, ve 14.00 hod.

  Setkání proběhne v prostředí MS Teams. V případě zájmu pište prosím na zapis@zsjakutska.cz, pošleme vám v odpovědi odkaz na schůzku. Pokud máte předem nějaké dotazy, můžete nám je do e-mailu napsat.

  Prostředí školy vám také přiblíží toto veselé VIDEO

  VŠECHNY DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD NAJDETE ZDE

   

 • Aktuální informace

  Aktuální informace

  Aktualizováno: 8. 3. 2021

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje také osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do dne 21. března 2021. 

  Od 8. března 2021 tak probíhá distanční výuka ve všech ročnících. 

  Recepce školy funguje od 7.30 do 16.00 hod.

   

  JÍDELNA

  Výdej obědů přes okýnko do menuboxů nebo přínesených jídlonosičů (z ulice Volyňská) je možný mezi 11.45 - 13.45 hod. V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny: Irena Benešová, tel. 774 450 026

   

  OŠETŘOVNÉ

  Rodiče zaměstnanci, kteří pečují o děti mladší 10 let, mají nárok na ošetřovné (mimo dny prázdnin). 
  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

  Veškeré informace najdete na následujícím odkazu

  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


  Další dotazy jsou zodpovězeny zde:

  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. 

   

  Pro rodiče OSVČ jsou určeny výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. Vypisovány jsou zpětně za období uzavřených škol. Aktuální výzva na tomto odkazu

  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

   

 • Dopis místostarosty MČ Praha 10

  Dopis místostarosty MČ Praha 10
 • Mimořádné opatření MZ - respirátory a roušky

  Mimořádné opatření MZ - respirátory a roušky

  Látkové roušky pouze do konce února 2021.

  Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDEs účinností od 25. února 2021 do odvolání platí povinnost pro všechny osoby používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (např. norma FFP2/KN 95)
  • zdravotnická obličejová maska (rouška, norma ČSN EN 14683+AC)

  Tato povinnost platí tedy i v budově školy a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

  Do 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, tedy i látkové roušky. 

  V příloze připojujeme Informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_-_rousky.pdf

   

  Vážení rodiče, milí žáci,

  děkujeme vám za pochopení a spolupráci při dodržování pravidel. Uvědomujeme si, jak náročné je stále se měnící nařízení sledovat a respektovat.

  Přejeme všem pevné zdraví!

  Vedení ZŠ Jakutská

   

 • ČŠI: Testy k přijímačkám zdarma

  ČŠI: Testy k přijímačkám zdarma

  Vhodné pro žáky 5., 7. a 9. ročníků.

  Česká školní inspekce připravila na podporu přípravy žáků k přijímacím zkouškám mobilní testovací aplikaci InspiS SETmobile obsahující testy z minulých let. 

 • Pololetní vysvědčení, prázdniny

  Pololetní vysvědčení, prázdniny

  Aktualizováno 28. 1. 2021

  Ve čtvrtek dne 28. ledna 2021 končí 1. pololetí školního roku 2020/2021. Vystaveny budou výpisy z vysvědčení. Žákům 1. a 2. ročníku budou osobně předány poslední vyučovací hodinu prezenčního rozvrhu. Ostatním ročníkům budou výpisy zpřístupněny v EduPage a originály předány po jejich návratu k prezenční výuce. 

  V pátek dne 29. ledna 2021 mají všichni žáci pololetní prázdniny. Výuka neprobíhá ani v distanční formě.

  Sdělení MŠMT ze dne 28. 1. 2021: "Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud."

  Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme hodně úspěchů v následujícím 2. pololetí.

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Výuka od 4. 1. 2021

  Výuka od 4. 1. 2021

  Aktualizováno 29. 12. 2021, 15.30 hod.

  Od pondělí 4. ledna 2021 nastoupí k prezenční výuce opět pouze žáci 1. a 2. ročníku. Vyučování se týká kompletních tříd a probíhá podle platného rozvrhu hodin. Náplň bude pouze upravena s ohledem na trvající zákaz tělesné výchovy a zpěvu.

  Nástupy tříd (z důvodu dodržení rozestupů)

  7.40 hod. – 1. ročník

  7.50 hod. – 2. ročník

  Školní družina je v provozu pouze pro žáky těchto tříd, se zachováním kolektivu, který se nemísí s žáky jiných oddělení. Z tohoto důvodu je provozní doba ŠD upravena (ranní ŠD od 7.00 hod., odpolední ŠD ukončena v 17.00 hod.) Obědy mají žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny a jsou jim vydávány přímo v jídelně.

  Povinné jsou po celou dobu přítomnosti ve škole roušky. Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání a doporučuje se zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Z tohoto důvodu apelujeme na rodiče, aby u dětí zajistili dostatečně teplé oblečení na ven i do třídy.

   

  Ostatní ročníky (3. - 9.) budou fungovat v režimu distanční výuky, která probíhá na profilu platného rozvrhu hodin s omezením předmětů výchovného zaměření a informatiky.

  Zadání učiva je na OneDrive (přímý přístup po přihlášení do EduPage na stránce Distančně), rozvrh online hodin v kalendáři Teams.

  Umožněny jsou v případě potřeby osobní konzultace ve složení pedagog - jeden žák - (příp. jeden zákonný zástupce). Na konzultaci je třeba se předem domluvit s vyučujícím. 

  Výdej učebnic a sešitů ze školy budou organizovat třídní učitelé během pondělí 4. 1. 2021 a dále dle osobní dohody.

  Zapůjčení školních notebooků pro distanční výuku je opět možné po předchozí dohodě. Kontakt: Pavel Mácha (pavel.macha@zsjakutska.cz nebo EduPage)

  Zájemci o oběd do menuboxu se musí předem přihlásit. Výdej z ulice Volyňská od 13.00 - 13.45 hod. (čip s sebou). Kontakt: Irena Benešová, vedoucí Šj, tel. 774 450 026

   

  Sledujte prosím pravidelně informace ze školy (EduPage, web, e-mail). Situace se může často měnit.

   

  Děkujeme za spolupráci a přejeme všem žákům brzký návrat k prezenční výuce.

   

  Vedení ZŠ Jakutská

   

   

   

 • Krásné svátky a PF 2021

  Krásné svátky a PF 2021

  Děkujeme všem, kteří s námi prožívali a společně zvládali nevídaný rok 2020.

   

   

  ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

  A HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2021!

  Kolektiv ZŠ Jakutská

   

  K přání přidáváme naši koledu :-) Ke zhlédnutí ZDE 

   

 • Mimořádné volno 21. a 22. 12. 2020

  Mimořádné volno 21. a 22. 12. 2020

  Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 


  Vláda ČR ve dnech 21. - 23. 12. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků ve školách (včetně školní družiny).
  Neprobíhá ani distanční výuka. O dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

  Žáci se podle současného plánu vrací do školy v pondělí 4. 1. 2021. Vedle 1. stupně a žáků 9. ročníku nastoupí prezenčně z 2. stupně skupina 2 (třídy VI. B, VII. B, VIII. A).

 • Návrat dalších tříd k prezenční výuce

  Návrat dalších tříd k prezenční výuce

  Aktualizováno 26. 11. 2020, 12:50 hod.

  Vážení rodiče, milí žáci,

  od pondělí 30. listopadu 2020 se k prezenční výuce vrací 3. – 5. ročník a 9. ročník.

  Ročník 6. – 8. nastupuje k rotačnímu systému střídání prezenční a distanční výuky po týdnu, jehož cílem je dočasné snížení počtu přítomných osob ve škole.

  V rámci tohoto systému 30. 11. 2020 nastoupí prezenčně nejprve skupina 1 (VI. A, VII. A, VIII. B),

  skupina 2 nastoupí 7. 12. 2020 (VI. B, VII. B, VIII. A).

   

  VSTUP DO ŠKOLY

  Pro vstup do školy bude od 30. 11. 2020 otevřen také boční vchod z Volyňské ulice. Prosíme o dodržení času vstupu, aby nedocházelo k mísení žáků. Žáci vstupují sami, třídní učitelé je již nevyzvedávají.

  Vchod z Volyňské ulice se nachází vpravo za rohem od hlavního vchodu.

  ROZVRH HODIN

  Výuka probíhá na profilu platného zveřejněného rozvrhu. Nutné menší provozní úpravy budou sdělovány předem formou zprávy na EduPage, kde má také každý žák zveřejněn aktuální rozvrh s ohledem na úpravy.

   

  TĚLESNÁ VÝCHOVA, PLAVÁNÍ, ZPĚV

  Nadále zakázány.

   

  OBĚDY

  Prezenčně vzdělávaní žáci se stravují v jídelně v homogenních skupinách, u stolu sedí pouze žáci z jedné třídy. Mezi kolektivy jsou časové a fyzické rozestupy. Obědy jsou žákům primárně přihlášeny.

  Žáci na distanční výuce mají možnost výdeje jídla v menuboxu z okénka do Volyňské ulice v čase 13.00 – 13.30 hod. Oběd je nutno předem objednat. V době distanční výuky je jinak primárně všem odhlášen. Čip s sebou.

   

  DRUŽINA

  Družinu je škola schopna za současných podmínek zajistit žákům 1. – 4. tříd. Třídy 1. ročníku mají zachována oddělení po jednotlivých třídách, družina probíhá v jejich kmenových učebnách. Ze tříd 2. a 3. ročníku jsou vytvořena vždy dvě oddělení (je povoleno sloučení v rámci ročníku). Dělí se třídy II. A a III. B (žáky rozdělí paní vychovatelky při nástupu). Žáci 4. ročníku budou v jednom společném oddělení.

  II. B + II. A (1. polovina) v učebně II. B v 1. patře (p. Stejskalová)

  II. C + II. A (2. polovina) v učebně II. C v 1. patře (p. Jiráková)

  III. A + III. B (1. polovina) v herně ŠD v přízemí (p. Rojková)

  III. C + III. B (2. polovina) v učebně III. C v přízemí (p. Vachek)

  IV. A + IV. B v učebně IV. B v přízemí (p. Vancl)

  Ranní družina probíhá od 7.00 hod. ve stejných učebnách. Odpolední družina končí v 17.00 hod.

                                                                                                              

  KROUŽKY

  Probíhat mohou pouze kroužky pořádané školou, kde jsou žáci ze stejné třídy.

  Ostatní kroužky se smíšenými kolektivy jsou zakázány. To se týká i všech agenturních kroužků, kdy současně platí omezení pohybu cizích osob na nezbytné případy s minimalizací kontaktů s žáky.

   

  HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

  Roušky povinné po celou dobu pobytu ve škole. Desinfekce rukou. Pravidelné větrání tříd (prosíme zajistit teplé oblečení i ve třídě). Pravidelný úklid s desinfikováním ploch. Rozestupy.

   

  OSTATNÍ

  Zatím není možné organizovat školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní výlety (pouze vycházky).

  Zrušeny jsou všechny akce typu adventní koncert, mikulášská návštěva či vánoční besídky ve třídách apod.

  Děkujeme všem, kteří se chtěli podělit o domácí cukroví apod. Za současné situace není možné podobnou formu společného stravování realizovat.

   

  Děkujeme za pochopení, respektování pravidel a spolupráci.

   

  Vedení ZŠ Jakutská

 • 1. a 2. ročník se vrací do školy

  1. a 2. ročník se vrací do školy

  Aktualizováno 12. 11. 2020

  Ve středu 18. 11. 2020 nastoupí žáci 1. a 2. ročníku opět do školy. Vyučování se týká kompletních tříd a probíhá podle platného rozvrhu hodin. Náplň bude pouze upravena s ohledem na trvající zákaz tělesné výchovy a zpěvu.

  Nástupy tříd (z důvodu dodržení rozestupů)

  7.30 hod - I. A

  7.35 hod. - II. A

  7.40 hod. - I. B

  7.50 hod. - II. B

  7.55. hod - I. C

  8.00 hod. - II. C

  V provozu bude také pro tyto žáky školní družina se zachováním kolektivu, který se nemísí s žáky jiných oddělení. Z tohoto důvodu je provozní doba ŠD upravena na 7.00 - 7.45 hod. ráno, 11.40 - 17.00 hod. odpoledne. Obědy jsou žákům v prezenční výuce vydávány přímo v jídelně.

  Povinné jsou po celou dobu přítomnosti ve škole roušky. 

  Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání a doporučuje se zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Z tohoto důvodu apelujeme na rodiče, aby u dětí zajistili dostatečně teplé oblečení i do třídy.

  Ostatní ročníky (3. - 9.) zatím pokračují v distanční výuce. Umožněny jsou v případě potřeby osobní konzultace ve složení pedagog - jeden žák - (příp. jeden zákonný zástupce). Na konzultaci je třeba se předem domluvit s vyučujícím. 

  POZOR ZMĚNA: Obědy se předem přihlášeným strávníkům vydávají do menuboxu  od 13.00 - 14.00 hod. (výdej z ulice Volyňská,čip s sebou).

   

  Vedení ZŠ Jakutská

 • 16. - 17. 11. 2020

  16. - 17. 11. 2020

  ŘEDITELSKÉ VOLNO, STÁTNÍ SVÁTEK

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  na den 16. 11. 2020 (pondělí) je dlouhodobě plánováno ředitelské volno. Tento den před státním svátkem zůstane i v současné době dnem volna. Distanční výuka bude pokračovat ve středu 18. 11. 2020.

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Distanční výuka pokračuje

  Distanční výuka pokračuje

  2. 11. 2020

  MŠMT (Čj. MSMT-39443/2020-3) s účinností od 2. 11. do 20. 11. 2020 (včetně) nadále zakazuje osobní přítomnost žáků na výuce v základních školách, ve školní družině a při zájmovém vzdělávání. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Největší prioritou je přitom (vedle škol speciálních) návrat 1., 2. a 9. ročníku.

  Výuka probíhá nadále distančně, tzn. vyučující komunikují s žáky v rámci školního systému EduPage a v rámci MS Office365 prostřednictvím své e-mailové adresy, zadáváním učiva ve One Drive a v online hodinách na Teams.

 • Teams na Office365 - náhrada za Jitsi Meet

  Teams na Office365 - náhrada za Jitsi Meet

  Aktualizováno 2. 11. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci,

  vyhodnotili jsme prozatimní průběh distanční výuky a rozhodli jsme se, že v týdnu od 2. 11. 2020 začneme využívat službu Teams na Office365. Nahradíme tak službu Jitsi, která bývala často přetížená. Očekáváme větší stabilitu přenosů, výrazně lepší zabezpečení a jako bonus navíc možnost využívat zdarma aplikace MS Office jako je Word, Excel, Power Point ad.

  Uživatelské účty byly zaslány všem žákům od 2. ročníku výše. Žáci 1. ročníku přistupují způsobem, jakým byli doposud zvyklí.

  Video s návodem na využívání služby Teams najdete ZDE


  Aplikaci Teams je možné pro ještě lepší stabilitu nainstalovat i jako desktopovou verzi přímo do počítače či mobilního zařízení (není nutné). Ke stažení ZDE


  Pro užívání v rámci webové aplikace doporučujeme prohlížeč Chrome, případně Edge. 

  ZŠ Jakutská

 • Ošetřovné - aktuálně

  Ošetřovné - aktuálně

  Aktualizováno 6. 11. 2020

  Na odkazu níže upozorňujeme na aktuální informaci ohledně ošetřovného.

  Ošetřovné pro OSVČ

 • !!!Mimořádná opatření!!!

  !!!Mimořádná opatření!!!

  Zákaz osobní přítomnosti žáků 1. i 2. stupně ve škole i v družině. Distanční výuka. Ošetřovné. Obědy.

  NEPŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

  Od středy 14. 10. 2020 se rozhodnutím vlády zakazuje osobní přítomnosti žáků ve škole i ve školní družině. 

  Dny 26. a 27. října 2020 jsou stanoveny jako další dny volna, neprobíhá tedy ani distanční výuka. PODZIMNÍ PRÁZDNINY se státním svátkem trvají po celý týden 26. - 30. 10. 2020.

  Plánovaný návrat žáků 1. stupně do školy je v pondělí 2. 11. 2020.
  Termín návratu žáků 2. stupně do školy není zatím upřesněn.

  DISTANČNÍ VÝUKA

  Účast na distanční výuce je povinná! Přihlášení uživatelé se přes tlačítko DISTANČNĚ dostanou přímo k úložišti na One Drive se zadáním práce a k odkazům do online místností k případné videokonferenční výuce (ohlášena bude pedagogy předem v zadání práce či zprávou). Není třeba žádné registrace, nepotřebujete žádné přihlašovací údaje (pouze přístup do EduPage - hesla předána už od 3. třídy i žákům). 

  VYZVEDNUTÍ UČEBNIC

  Po předchozí domluvě s třídním učitelem, který případně nachystá materiály na recepci školy.

  OŠETŘOVNÉ

  Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

  Zdroj: https://www.mpsv.cz/osetrovne

  OBĚDY PRO PŘIHLÁŠENÉ

  Školní jídelna umožní zájemcům z řad žáků v období distanční výuky odběr oběda (od čtvrtka 15. 10. 2020). Výdej je z okna jídelny v menu boxech z ulice Volyňská od 13.00 do 13.45 hod. Konzumace v jídelně není možná. Během vyzvedávání obědů, prosíme, dodržujte všechna hygienická opatření. Čip musí mít strávník s sebou a oběd musí být předem objednán. Všem strávníkům je jinak automaticky oběd odhlášen. 

  https://jidelnajakutska.sjp10.cz/ejidelnicek/


   

 • Sbírka pro Klokánek Štěrboholy

  Sbírka pro Klokánek Štěrboholy

  Dobrovolná sbírka školních pomůcek pořádaná žákovským parlamentem

  DĚKUJEME VŠEM ZA SKVĚLOU ÚČAST!

 • Doplňující volby do školské rady

  Doplňující volby do školské rady

  Vážení rodiče,

  dne 9. 10. 2020 byl zvolen členem školské rady pan Martin Hák. Výsledky volby zobrazuje graf.

  Všem účastníkům děkujeme za zájem o spolupráci a účast ve volbě. 

  Vedení ZŠ Jakutská

   

  Vše o Školské radě na tomto odkazu

   

   

  ------------------------------------------

   

  Vážení rodiče, 

  kandidovat do školské rady projevili ve stanoveném termínu tři zájemci. 

  Možnost hlasovat pro vybraného kandidáta máte do pátku 9. října 2020 (do 14.00 hod.) prostřednictvím zprávy, kterou obdržíte na Edu Page.

  Děkujeme za váš zájem

  Vedení ZŠ Jakutská

   

  Kandidáti jsou uvedeni v pořadí, v jakém přišla jejich kandidatura.

   

  Martin Hák

  Profese: Technik specialista (Zeppelin – Caterpillar)

  Syn Tobiáš, I. A

  Důvod kandidatury: dlouholeté zkušenosti s prací v těchto klubech, předseda Rady rodičů na ZŠ Křimická na Praze 15 a SEŠ Náhorní na Praze 8 (spravování financí jednotlivých tříd, shánění sponzorů a využívání grantů pro zájmové činnosti)

  Další:

  člen SDH v Horních Měcholupech – možnost protipožárních preventivních programů

   

   

  Petr Matuška

  Profese: IT konzultant

  Syn Daniel, III. B

  Důvod kandidatury: pomoc s běžnou agendou, pomoc v prosazení opatření pro udržení stávající formy výuky (pokud možno s co nejmenší formou omezení), pomoc s nastavením a realizací výuky na dálku

  Další:

  Koníčky: cyklistika, fantasy literatura, Lego

   

   

  Mgr. Dita Parýzková

  Profese: Finanční a datová analytička v bance

  dcera Diana, V. A

  Důvod kandidatury: zájem o vzdělávání této generace dětí, distanční výuka v praxi, zlepšení komunikace mezi školou a rodiči („Přístup ke kvalitě vzdělávání v naší škole hodnotím pozitivně, ale chci, aby byla naše škola ještě lepší.“)

  Další:

  vzdělání: odborná matematika a ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně

  zájmy: literatura, fotografování

   

  ------------------------------------------

  22. 9. 2020

  Vážení rodiče,

  vzhledem k rezignaci členky rady za zákonné zástupce máte možnost kandidovat v doplňujících volbách. V případě zájmu prosím zašlete stručnou informaci o sobě, která poslouží při rozhodování voličů: vaše jméno, v jaké třídě máte děti, případně vaše zaměstnání, zájmy, důvod kandidatury - tyto údaje budou uvedeny v elektronické volbě na EduPage). Svůj zájem prosím zašlete na e-mail info@zsjakutska.cz do pátku 25. 9. 2020.

  Děkujeme za spolupráci.

  Vše o Školské radě na tomto odkazu

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová