Navigace

 • Učitel lídr - Debrujáři

  Učitel lídr - Debrujáři

  Dne 30. 3. 2022 proběhlo v rámci projektu MAP II. Praha 10 setkání s představením činnosti Klubu mladých debrujárů jako inspirace do hodin prvouky a přírodovědy. 

  Více na následujícím odkazu

   

  Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

  Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 • Třídní schůzky / Konzultace

  Třídní schůzky / Konzultace

  Termín: čtvrtek 21. 4. 2022

  Vážení rodiče,

  ve čtvrtek dne 21. 4. 2022 proběhnou třídní schůzky či konzultační odpoledne. Konkrétní formu pro vaši třídu zvolili dle aktuální potřeby třídní učitelé, kteří vás budou o organizaci informovat. Na 1. stupni převažují třídní schůzky, na 2. stupni konzultace.

  Setkání třídních důvěrníků s ředitelkou školy se koná od 16.30 hod.

  Těšíme se na setkání s vámi!

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Zápis do 1. tříd (2022/2023)

  Zápis do 1. tříd (2022/2023)

  úterý 5. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

  středa 6. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

  Všechny informace naleznete NA TOMTO ODKAZU. Těšíme se na vás!

 • Od 14. 3. 2022 bez roušek

  Od 14. 3. 2022 bez roušek

  Dle mimořádného opatření MZ se od 14. března 2022 ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve škole.


  V platnosti tak už nejsou žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. 


  Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních
  akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech. Při přesunech veřejnou dopravou stále povinnost ochranného prostředku platí. 

 • Den otevřených dveří a jarmark na ZŠ Jakutská

  Den otevřených dveří a jarmark na ZŠ Jakutská

  24. března 2022, 14.00 - 18.00 hod.

 • Pozdrav z lyžáku

  Pozdrav z lyžáku

  Lyžák v plném proudu!

  Týden na Černé hoře se pomalu přehoupává do druhé poloviny. První dny lyžování, přednášek, her, procházek a zábavy jsou za námi a těšíme se na další. Posíláme pozdrav z Černé hory a k nahlédnutí i pár fotek. 

  V pondělí byl na programu volný den ve znamení turnaje ve ,,střižbě", nacvičování scének s horskou tématikou, procházek a her. 

  Marek Brychta a kolektiv

   

 • Obavy z krizové situace. Jak pomoci.

  Obavy z krizové situace. Jak pomoci.

  Obavy z války, reakce dětí, jak s nimi mluvit. Náměty, kontakt na Linku bezpečí.

 • Dobročinná sbírka na pomoc Ukrajině

  Dobročinná sbírka na pomoc Ukrajině

  1. - 4. března 2022. Místo: sborovna školy před vyučováním.


  Vážení rodiče, milí žáci,

  ZŠ Jakutská ve spolupráci se společností AidGame, která u nás pořádá kurzy první pomoci 

  VYHLAŠUJE SBÍRKU NA POMOC UKRAJINĚ

  Sběrným místem je sborovna školy (ráno před vyučováním), začínáme v úterý 1. 3. 2022, odvoz v pátek 4. 3. 2022 

  Co potřebujeme:

  Obecné zásoby 

  •    Power banky a nabíjecí kabely, špunty do uší
  •    Dětské pleny, dezinfekce, vložky, dětský pudr apod.
  •    Spacáky, karimatky, termodeky
  •    Škrtidla, obvazy, zdrav. šátky, dlahy, sádry
  •    Krabice na balení zásob

  Dary pro děti: 

  Tyto dary mají za cíl morálně pozvednout rodiny schované v bunkrech před bombardováním. 

  •    Dopisy a vzkazy 
  •    Hračky (fidget spinnery, plyšáci, jojo a antistresové hračky obecně), 
  •    Vtipy a memes, omalovánky a pastelky apod.
  •    Žvýkačky, čokolády, bonbony, oreo apod.

  Své dary prosím rozdělte na obecné zásoby a dary pro děti, ušetříte tím mnoho času na třídění. Pokud své dary rovnou zabalíte, bude to ideální.

  Spolupráce s Červeným křížem

  Na tuto iniciativu nejsme sami, ČČK nám pomáhá s následujícím:

  •    Logistika - ČČK je v přímém spojení s Ukrajinou a má zřízený koridor na dopravu veškeré materiální podpory přímo k ukrajinským obyvatelů.

  •    Finanční podpora - na stránkách ČČK můžete přispět alespoň finanční částkou na nákup potřebných materiálů a zásob

  ČERVENÝ KŘÍŽ

  Pro aktualizované informace sledujte naši událost na facebooku:

  ZŠ JAKUTSKÁ POMÁHÁ - Facebook

   

  Těšíme se na Vaši podporu a VŠEM DĚKUJEME!

   

  ZŠ Jakutská a AidGame (https://www.aidgame.cz/)

 • Setkávání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem

  Setkávání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem

   

  5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

  Místo setkání:  Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

  Termín a čas setkání: 8., 9. 3. 2022 od 16.30 do 18.30 hodin

  Téma setkání:

  Jak pomoci mému dítěti s češtinou - specifika výuky ČDJ (češtiny jako druhého jazyka) - ve škole a mimo školu

  Jazyková podpora v ZŠ doma/ve škole/v kurzu/doučování – možnosti

  Spolupráce s NNO, doporučené kurzy či aktivity pro dítě s OMJ

  Doporučená literatura, programy a on-line zdroje vzdělávání pro domácí přípravu dětí s OMJ včetně ukázek

  Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

  Odborník: MgA. Hana Mlynářová, Metodička a koordinátorka začleňování dětí a žáků s OMJ, InBáze

  Organizátor za ZŠ Jakutská: Mgr. Zdenka Kočková, Koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  Setkání se realizuje v rámci projektu Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ Jakutská, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001472

   

  5.2 KOMUNITNĚ OSVĚTOVÁ SETKÁVÁNÍ

   

  Místo setkání:  Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

  Termín a čas setkání: 3. května 2022 od 15.00 do 19.00 hodin

  Téma setkání:

  Komunitní osvětové setkání pro účastníky z řad rodičů, přátel školy a veřejnosti za pomoci odborníka nebo odborného týmu.

  Zážitkový interaktivní multikulturní program, dvojjazyčné vypravování,

  tradice, kultura + výtvarný workshop.

   

  Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

   

  Odborník: Ing. Petra Holubářová, Koordinátorka CS a Metodička v projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, InBáze

  Organizátor za ZŠ Jakutská: Mgr. Zdenka Kočková, Koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  Setkání se realizuje v rámci projektu Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ Jakutská, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001472

   

   

 • Konkurs na ředitele MŠ Praha 10, Ve stínu 2103/10

  Konkurs na ředitele MŠ Praha 10, Ve stínu 2103/10

  Rada městské části Praha 10 vyhlašuje

  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

  Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace


  VÍCE INFORMACÍ V NÁSLEDUJÍCÍM DOKUMENTU ZDE.docx

 • DŮLEŽITÉ INFORMACE !

  DŮLEŽITÉ INFORMACE !

  Hlášení pozitivních žáků - Výjimky z karantény - Pravidla pro zápis absence

  Vážení rodiče,

  věnujte prosím pozornost těmto důležitým informacím. 
  Zároveň dovolte, abychom vám všem velmi poděkovali za spolupráci v této složité době. 
  Plně si uvědomuje, jak náročné je pro vás reagovat na neustálé změny a omezení a jsme vděční za vaši vesměs velmi kvalitní spolupráci. Velmi si jí vážíme.

  Vedení ZŠ Jakutská

   

  NAHLÁŠENÍ POZITIVNÍHO PCR TESTU 
  Pozitivní výsledek svého dítěte je NEZBYTNÉ VŽDY HLÁSIT VEDENÍ ŠKOLY na covid@zsjakutska.cz
  Případů je velmi mnoho a nelze např. o víkendu spoléhat na běžné kontakty na vyučující.

  VÝJIMKA PO PRODĚLÁNÍ COVID-19 (s účinností od 31. 1. 2022)
  Osoby, které prodělaly Covid-19 a mají po izolaci, se následujících 30 dní od testu PCR (nutno doložit) NETESTUJÍ a v případě rizikového kontaktu NEMAJÍ NAŘÍZENU KARANTÉNU.

  KARANTÉNA - trvá 5 dní od rizikového kontaktu, nařizuje ji hygienická stanice, škola o ní pouze informuje, návrat do školy je možný při absenci příznaků, PCR test se nevyžaduje. 

  Ošetřovné při karanténě již nevystavuje škola ani lékař, ale vyplní a vytiskne si ji rodič sám (forma čestného prohlášení) a předá svému zaměstanavateli. Žádost na tomto odkazu

  IZOLACE - trvá nejméně 5 dní od pozitivního testu, po konzultaci s lékařem při absenci příznaků poslední 2 dny je možný návrat i bez PCR testu (nelze jeho absolvováním naopak izolaci zkrátit). Certifikát pozitivního PCR dodávejte vedení školy na covid@zsjakutska.cz (aktuální ochranná lhůta). Ošetřovné vystavuje lékař.

  ZÁZNAM ABSENCE ŽÁKŮ (od 1. 2. 2022)
  Z administrativních důvodů (určování rizikových kontaktů, trasování, výkazy, testování, mimořádné situace apod.) i pro účinnou kontrolu docházky a zapojení žáků je nutné upravit způsob evidence v třídní knize (EduPage) následovně:

  1. Pokud žák není fyzicky přítomen ve škole z jakéhokoliv důvodu, je zapsán jako NEPŘÍTOMEN.

  2. Žák na distanční nebo hybridní výuce z důvodu nařízení karantény (rizikový kontakt ve škole) má zapsáno NEPŘÍTOMEN, ale jeho absence je automaticky OMLUVENA a NEZAPOČÍTÁVÁNA. 
  Rodič omlouvá pouze případnou neúčast na online hodinách (zdůvodní, proč se žák nezapojuje).

  3. Standardní ZAPOČÍTANÁ ABSENCE, kterou RODIČE VŽDY OMLOUVAJÍ bez ohledu, zda žák občas využije také možnosti online výuky, se týká těchto případů:
  - žák jakkoliv nemocný
  - žák v izolaci kvůli svému onemocnění Covid-19
  - žák v karanténě z důvodu rizikového kontaktu mimo školu
  - žák s žádostí o uvolnění a preventivní dobrovolné distanční vzdělávání

  JAKÉ PŘEDMĚTY SE ZPRAVIDLA NEVYUČUJÍ ONLINE (při krátkodobé absenci): předměty výchovného zaměření, informatika

  VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ V PŘÍPADĚ NEMOCI A KARANTÉNY

  V případě nemoci žáka platí standardní nárok na oběd první den nemoci. 
  Žáci během vyhlášené karantény nebo distanční výuky mají naopak nárok na dotovaný oběd po celou dobu absence. 
  Oběd je vydáván do okýnka od 11.15 – 11.40 hodin. 
  V případě nezájmu si OBĚDY ODHLASTE (neprobíhá hromadné odhlašování).

   

 • Ošetřovné v době karantény

  Ošetřovné v době karantény

  Pokud je vaše dítě do 10 let v karanténě, ošetřovné škola ani lékař nepotvrzují, nýbrž rodič si sám vyplní formulář.

  Uvedené pravidlo je vázáno na krizové ošetřovné, které platí zpětně od 1.11. 2021 do 28.2.2022.

  ​​​​​​​Formulář má podobu žádosti s čestným prohlášením, že se dítě nemohlo účastnit prezenční výuky. Vyplnit ho lze online, vytisknout a předat zaměstnavateli vždy za předešlý měsíc.

  Veškeré bližší informace najdete na tomto odkazu

  Vypnit formulář můžete ZDE

 • Lednové třídní schůzky nahradí konzultace

  Lednové třídní schůzky nahradí konzultace

   

  Vážení rodiče,

  na čtvrtek 6. ledna 2022 byly v organizaci školního roku 2021/2022 původně plánované třídní schůzky či konzultační odpoledne. S ohledem na aktuální epidemická opatření se v hromadné formě neuskuteční


  V případě potřeby využijte prosím individuálních konzultací. Pokud není třeba osobní schůzky, s dotazy kontaktujte vyučující v EduPage nebo na e-mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsjakutska.cz

  Stejně tak budou sami vyučující oslovovat zejména rodiče žáků s prospěchovými obtížemi v souvislosti s blížícím se koncem 1. pololetí.

  Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví a úspěchů v novém roce

  Vedení ZŠ Jakutská

   

  Seznam vyučujících

 • Nová pravidla testování

  Nová pravidla testování

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zavádí  s účinností od 3. 1. 2022 důležité změny v systému screeningového testování.

  Leták ke stažení ZDE (pdf)


  V období od 3. 1. - 16. 1. 2022 se bude preventivně testovat opět v pondělí a ve čtvrtek.

  Od 17. 1. 2022 probíhá testování každé pondělí.

  POZOR! Testují se všichni žáci, tedy včetně očkovaných a po prodělání nemoci. Taktéž se testují všichni zaměstnanci školy. 


  Testovat se nemusí pouze ti, kteří doloží negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (ne starší 24 hodin).

  Respirátor či rouška se nosí ve společných prostorech. 

  V případě pozitivního antigenního výsledku testu žáka bude rodič ihned telefonicky informován. Žák bude umístěn do izolace a rodič je povinen si jej neprodleně vyzvednout. Žák může případně odejít ze školy sám, pokud odevzdal zákonným zástupcem podepsaný souhlas (ke stažení ZDE). Žák je povinnen se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu. Elektronickou žádanku získá od hygienické stanice, kterou škola o  výsledcích testů informuje. Současně předkládá na testovacím místě školou vystavené potvrzení o pozitivním testu, na jehož základě je také možné ihned vystavit žádanku. Výsledek testu je rodič povinen škole neprodleně nahlásit.

  Pozitivně (antigenem) testovaný spolužák v kolektivu ve čtvrtek:

  1. Žáci, kteří s pozitivně testovaným byli předchozí 2 dny, se v pátek opět otestují.
  2. Do výsledku konfirmačního PCR testu se žáci nemísí s jinými kolektivy (homogenita). 
  3. Nosí roušku po celou dobu vyučování.
  4. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí použít sprchy.
  5. Nesmí zpívat.
  6. Při svačině a pití mají odstup 1,5 m od ostatních, v jídelně musí udržet odstup od žáků ostatních tříd.

  (Pravidla v bodech 3. - 6. platí také pro žáky odmítající preventivní testování)

 • Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

  Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

  Přicházíme s dárečkem v podobě záznamu VÁNOČNÍHO KONCERTU ZŠ JAKUTSKÁ 2021.

  Věříme, že vás všechny potěší.

  Kolektiv ZŠ Jakutská

  KONCERT SLEDUJTE ZDE

  Kvůli epidemické situaci byl koncert zaznamenán jako série videonahrávek jednotlivých tříd. Nahrávání probíhalo ve dnech 8. - 16. prosince ve volnočasové učebně ZŠ Jakutská. Technické zajištění koncertu bylo plně v režii žáků a zaměstnanců školy. Přestože se do obsazení jednotlivých tříd někdy výrazně promítlo množství žáků chybějících z důvodu nemoci či karantény, vyvinuly třídy soustředěné úsilí pro co nejlepší výsledek. Na koncertu vystoupil jako host rovněž Michal Horák, čerstvý objev roku Českého slavíka 2021.

  0:43 1.B 2:39 2.A 3:47 4.B 8:22 4.B + sbor 2. stupně 9:56 3.A + 5.A 15:53 2.B 18:27 3.A + 5.A 28:40 1.A 34:51 E. Poledníková 41:40 3.B 46:17 4.A 52:55 6.A 58:55 7.A 1:05:40 8.A 1:15:46 Michal Horák 1:18:57 9.A 1:29:55 sbor + E. Poledníková 1:36:45 Music Girls 1:47:32 závěrečná píseň tříd 1. stupně 

 • Naši žáci podpořili fond Sidus

  Naši žáci podpořili fond Sidus

  Dobrovolná sbírka vynesla částku 2 000 Kč, která je věnována pomoci postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace. Děkujeme všem dárcům!

 • Děti z Klokánku získaly školní pomůcky

  Děti z Klokánku získaly školní pomůcky

  Náš žákovský parlament tradičně podpořil dětské zařízení Klokánek Štěrboholy.

  Zástupci žákovského parlamentu 1. stupně vyhlásili dobrovolnou sbírku školních pomůcek pro klokánek. 

  Do sbírky se zapojili žáci 1.stupně a také někteří žáci z 2.stupně. Od září do konce listopadu nashromáždili například sešity, penály, pravítka, pastelky

  Sbírku předali zástupci 2.B a 5.B dětem přímo v Klokánku Štěrboholy.

  ​​​​​​​Děkujeme všem, kteří pomohli.

  PREZENTACI K CELÉ AKCI SI NACHYSTALA SÁRA H. Z 5. B

 • Screeningové testování žáků pokračuje

  Screeningové testování žáků pokračuje

  Aktualizováno: 5. 12. 2021

   

  Vážení rodiče,

  v pondělí 6. 12. 2021 bude probíhat další preventivní screeningové testování žáků ve škole na onemocnění Covid-19. Opakovat se bude každé pondělí. Testování probíhá v celé ČR.

  Podmínky jsou shodné jako v předchozích termínech.

  V případě pozitivního výsledku testu žáka bude rodič ihned telefonicky informován. Žák bude umístěn do izolace a rodič je povinen si jej neprodleně vyzvednout. Žáci 2. stupně mohou odejít sami, pokud přinesou podepsaný souhlas (ke stažení ZDE)

   

  NETESTUJÍ SE:

  O - žáci, kteří mají dokončené očkování proti Covid- 19 a škola održela od jejich rodičů certifikát. Zaslat jej stále můžete na e-mail covid@zsjakutska.cz


  T - žáci, kteří doloží výsledek testu z oficiálního odběrového místa (ne domácí samotest) s předepsanou platností (antigen ne starší 24 hodin, PCR ne starší 72 hodin)


  N - žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a neuplynulo více než 180 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (těchto žáků přibývá, opět posílejte na covid@zsjakutska.cz)

  Žáci, kteří se neúčastní testování z důvodu absence, budou testováni ihned po příchodu do školy. Hlásí se při příchodu sami na recepci.

  Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nesplňuje uvedené podmínky OTN, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole i v družině
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
  • převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
  • nesmí zpívat
  • používá určené WC
  • v době konzumace potravin a nápojů dodržuje od ostatních osob odstup

  Děkujeme za spolupráci

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Moje stopa ve škole - výsledky

  Moje stopa ve škole - výsledky

  Aktualizováno 5. 12. 2021.

  Hlasování – Moje stopa ve škole Hlasování skončilo 26. 11. 2021

  Do pilotního ročníku iniciativy se přihlásilo celkem osm škol a ZŠ Jakutská mezi nimi nechyběla. Žáci si sami navrhli projekty na vylepšení vnitřního prostředí či vnějšího areálu budovy nebo na zajímavou aktivitu. O vítězném projektu se ve školách rozhodlo hlasováním. Městská část pak každou instituci podpoří částkou 35 tisíc korun z participativního rozpočtu a projekty následujícího roku zrealizuje.

  Podporovat spolupráci, invenci, výchovu k demokracii, rozvíjet finanční gramotnost nebo sounáležitost k místu, kde žáci žijí – takový je dle slov místostarosty pro kulturu a školství Davida Kašpara hlavní význam akce.

  Koordinátorem za naši školu, který fungoval jako konzultant pro žáky a kontaktní osoba pro městskou část, byl pan učitel Kryštof Vancl.Akci podpořil školní žákovský parlament za vedení p. Kočkové a Švecové.

  Výsledky hlasování

  Volební účast byla 64,5 %.

   

  Umístění/Návrh /Hlasy

  1. Pítko na školní zahradě -133 

  2. Sedací vaky - 86 

  3. Zdravotní učebna - 83 

  4. Školní záhony - 80 

  5. Ptačí budky - 78 

  6. Vylepšení školního hřiště - 74 

  7. Školní plátek - 72 

  8. Velké šachy ve vestibulu - 70 

  9. Sluchátka - 64 

  10. Zásobník a kelímky do třídy - 56 

  11. Lavičky a stojany na kola - 46 

  12. Školní hřiště - 43 

  13. Sítě do branek - 26 

   

 • Aktuálně ze školy. Třídní schůzky.

  Aktuálně ze školy. Třídní schůzky.

  31. 10. 2021

  Vážení rodiče, 

  obecný trend rostoucího počtu pozitivně testovaných osob na Covid 19 se bohužel nevyhnul ani naší škole. Od poloviny října přibývalo tříd, kterým byla postupně nařizována karanténa z důvodu kontaktu s pozitivní osobou.

  Karanténní opatření se dotklo dvanácti tříd. Třídy II. A a VII. A byly ještě posouzeny podle původních pravidel hygieny a do školy se tedy vrací po 14 dnech bez testu. Ve třídě IV.C bude ještě ve dnech 1. -  3. 11. 2021 probíhat distanční výuka v MS Teams. 

  Ostatní dotčené třídy se k 1. 11. 2021 mohou díky karanténě zkrácené na jeden týden vrátit k prezenční výuce do školy. Podmínkou je však negativní PCR test! Ten je třeba doložit s nástupem do školy třídním učitelům (poslat či odevzdat ve škole). Pokud dítě test neabsolvovalo, trvá jeho karanténa ještě o týden déle.

  Dokládání negativních testů se samozřejmě netýká žáků ze tříd, které nyní v karanténě nebyly. Stejně tak jako žáků očkovaných, které ani hygiena nekontaktovala.

  Provedené testy u řady žáků v karanténě skutečně prokázaly nákazu. Nepodceňujme proto žádné příznaky onemocnění a braňme společně dalšímu šíření nemoci v naší škole. Děkujeme všem za zodpovědný přístup a spolupráci.

  TŘÍDNÍ SCHŮZKY naplánované na čtvrtek 4. 11. 2021 proběhnou vzhledem k aktuální situaci formou konzultačního odpoledne od 15.30 do 19.30 hod. Třídní učitelé zašlou v následujících dnech rodičům zprávu s obecnými informacemi na EduPage. V systému se pak v nabídce Komunikace -> Konzultační hodiny můžete přihlásit na konkrétní čas k jednotlivým vyučujícím. V případě zájmu tak prosím učiňte do 12.00 hod. v den konání konzultačního odpoledne (4. 11.) 

  Prezenčně proběhne setkání třídních důvěrníků. Zástupci tříd jsou srdečně zváni na 4. 11. 2021 v 17 hodin.

  Sledujte prosím nadále informace ze školy. Situace se mění velmi rychle. 

   

  S přáním pevného zdraví

  vedení ZŠ Jakutská

   

  Videonávod - Jak vytvořit konzultace a jak se na ně přihlásit
  (Pro rodiče od času 1:05) 


   

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
  774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová