Navigace

 • Krásné svátky a PF 2021

  Krásné svátky a PF 2021

  Děkujeme všem, kteří s námi prožívali a společně zvládali nevídaný rok 2020.

   

   

  ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

  A HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2021!

  Kolektiv ZŠ Jakutská

   

  K přání přidáváme naši koledu :-) Ke zhlédnutí ZDE 

   

 • Mimořádné volno 21. a 22. 12. 2020

  Mimořádné volno 21. a 22. 12. 2020

  Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 


  Vláda ČR ve dnech 21. - 23. 12. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků ve školách (včetně školní družiny).
  Neprobíhá ani distanční výuka. O dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

  Žáci se podle současného plánu vrací do školy v pondělí 4. 1. 2021. Vedle 1. stupně a žáků 9. ročníku nastoupí prezenčně z 2. stupně skupina 2 (třídy VI. B, VII. B, VIII. A).

 • Návrat dalších tříd k prezenční výuce

  Návrat dalších tříd k prezenční výuce

  Aktualizováno 26. 11. 2020, 12:50 hod.

  Vážení rodiče, milí žáci,

  od pondělí 30. listopadu 2020 se k prezenční výuce vrací 3. – 5. ročník a 9. ročník.

  Ročník 6. – 8. nastupuje k rotačnímu systému střídání prezenční a distanční výuky po týdnu, jehož cílem je dočasné snížení počtu přítomných osob ve škole.

  V rámci tohoto systému 30. 11. 2020 nastoupí prezenčně nejprve skupina 1 (VI. A, VII. A, VIII. B),

  skupina 2 nastoupí 7. 12. 2020 (VI. B, VII. B, VIII. A).

   

  VSTUP DO ŠKOLY

  Pro vstup do školy bude od 30. 11. 2020 otevřen také boční vchod z Volyňské ulice. Prosíme o dodržení času vstupu, aby nedocházelo k mísení žáků. Žáci vstupují sami, třídní učitelé je již nevyzvedávají.

  Vchod z Volyňské ulice se nachází vpravo za rohem od hlavního vchodu.

  ROZVRH HODIN

  Výuka probíhá na profilu platného zveřejněného rozvrhu. Nutné menší provozní úpravy budou sdělovány předem formou zprávy na EduPage, kde má také každý žák zveřejněn aktuální rozvrh s ohledem na úpravy.

   

  TĚLESNÁ VÝCHOVA, PLAVÁNÍ, ZPĚV

  Nadále zakázány.

   

  OBĚDY

  Prezenčně vzdělávaní žáci se stravují v jídelně v homogenních skupinách, u stolu sedí pouze žáci z jedné třídy. Mezi kolektivy jsou časové a fyzické rozestupy. Obědy jsou žákům primárně přihlášeny.

  Žáci na distanční výuce mají možnost výdeje jídla v menuboxu z okénka do Volyňské ulice v čase 13.00 – 13.30 hod. Oběd je nutno předem objednat. V době distanční výuky je jinak primárně všem odhlášen. Čip s sebou.

   

  DRUŽINA

  Družinu je škola schopna za současných podmínek zajistit žákům 1. – 4. tříd. Třídy 1. ročníku mají zachována oddělení po jednotlivých třídách, družina probíhá v jejich kmenových učebnách. Ze tříd 2. a 3. ročníku jsou vytvořena vždy dvě oddělení (je povoleno sloučení v rámci ročníku). Dělí se třídy II. A a III. B (žáky rozdělí paní vychovatelky při nástupu). Žáci 4. ročníku budou v jednom společném oddělení.

  II. B + II. A (1. polovina) v učebně II. B v 1. patře (p. Stejskalová)

  II. C + II. A (2. polovina) v učebně II. C v 1. patře (p. Jiráková)

  III. A + III. B (1. polovina) v herně ŠD v přízemí (p. Rojková)

  III. C + III. B (2. polovina) v učebně III. C v přízemí (p. Vachek)

  IV. A + IV. B v učebně IV. B v přízemí (p. Vancl)

  Ranní družina probíhá od 7.00 hod. ve stejných učebnách. Odpolední družina končí v 17.00 hod.

                                                                                                              

  KROUŽKY

  Probíhat mohou pouze kroužky pořádané školou, kde jsou žáci ze stejné třídy.

  Ostatní kroužky se smíšenými kolektivy jsou zakázány. To se týká i všech agenturních kroužků, kdy současně platí omezení pohybu cizích osob na nezbytné případy s minimalizací kontaktů s žáky.

   

  HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

  Roušky povinné po celou dobu pobytu ve škole. Desinfekce rukou. Pravidelné větrání tříd (prosíme zajistit teplé oblečení i ve třídě). Pravidelný úklid s desinfikováním ploch. Rozestupy.

   

  OSTATNÍ

  Zatím není možné organizovat školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní výlety (pouze vycházky).

  Zrušeny jsou všechny akce typu adventní koncert, mikulášská návštěva či vánoční besídky ve třídách apod.

  Děkujeme všem, kteří se chtěli podělit o domácí cukroví apod. Za současné situace není možné podobnou formu společného stravování realizovat.

   

  Děkujeme za pochopení, respektování pravidel a spolupráci.

   

  Vedení ZŠ Jakutská

 • 1. a 2. ročník se vrací do školy

  1. a 2. ročník se vrací do školy

  Aktualizováno 12. 11. 2020

  Ve středu 18. 11. 2020 nastoupí žáci 1. a 2. ročníku opět do školy. Vyučování se týká kompletních tříd a probíhá podle platného rozvrhu hodin. Náplň bude pouze upravena s ohledem na trvající zákaz tělesné výchovy a zpěvu.

  Nástupy tříd (z důvodu dodržení rozestupů)

  7.30 hod - I. A

  7.35 hod. - II. A

  7.40 hod. - I. B

  7.50 hod. - II. B

  7.55. hod - I. C

  8.00 hod. - II. C

  V provozu bude také pro tyto žáky školní družina se zachováním kolektivu, který se nemísí s žáky jiných oddělení. Z tohoto důvodu je provozní doba ŠD upravena na 7.00 - 7.45 hod. ráno, 11.40 - 17.00 hod. odpoledne. Obědy jsou žákům v prezenční výuce vydávány přímo v jídelně.

  Povinné jsou po celou dobu přítomnosti ve škole roušky. 

  Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání a doporučuje se zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Z tohoto důvodu apelujeme na rodiče, aby u dětí zajistili dostatečně teplé oblečení i do třídy.

  Ostatní ročníky (3. - 9.) zatím pokračují v distanční výuce. Umožněny jsou v případě potřeby osobní konzultace ve složení pedagog - jeden žák - (příp. jeden zákonný zástupce). Na konzultaci je třeba se předem domluvit s vyučujícím. 

  POZOR ZMĚNA: Obědy se předem přihlášeným strávníkům vydávají do menuboxu  od 13.00 - 14.00 hod. (výdej z ulice Volyňská,čip s sebou).

   

  Vedení ZŠ Jakutská

 • 16. - 17. 11. 2020

  16. - 17. 11. 2020

  ŘEDITELSKÉ VOLNO, STÁTNÍ SVÁTEK

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  na den 16. 11. 2020 (pondělí) je dlouhodobě plánováno ředitelské volno. Tento den před státním svátkem zůstane i v současné době dnem volna. Distanční výuka bude pokračovat ve středu 18. 11. 2020.

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Distanční výuka pokračuje

  Distanční výuka pokračuje

  2. 11. 2020

  MŠMT (Čj. MSMT-39443/2020-3) s účinností od 2. 11. do 20. 11. 2020 (včetně) nadále zakazuje osobní přítomnost žáků na výuce v základních školách, ve školní družině a při zájmovém vzdělávání. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Největší prioritou je přitom (vedle škol speciálních) návrat 1., 2. a 9. ročníku.

  Výuka probíhá nadále distančně, tzn. vyučující komunikují s žáky v rámci školního systému EduPage a v rámci MS Office365 prostřednictvím své e-mailové adresy, zadáváním učiva ve One Drive a v online hodinách na Teams.

 • Teams na Office365 - náhrada za Jitsi Meet

  Teams na Office365 - náhrada za Jitsi Meet

  Aktualizováno 2. 11. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci,

  vyhodnotili jsme prozatimní průběh distanční výuky a rozhodli jsme se, že v týdnu od 2. 11. 2020 začneme využívat službu Teams na Office365. Nahradíme tak službu Jitsi, která bývala často přetížená. Očekáváme větší stabilitu přenosů, výrazně lepší zabezpečení a jako bonus navíc možnost využívat zdarma aplikace MS Office jako je Word, Excel, Power Point ad.

  Uživatelské účty byly zaslány všem žákům od 2. ročníku výše. Žáci 1. ročníku přistupují způsobem, jakým byli doposud zvyklí.

  Video s návodem na využívání služby Teams najdete ZDE


  Aplikaci Teams je možné pro ještě lepší stabilitu nainstalovat i jako desktopovou verzi přímo do počítače či mobilního zařízení (není nutné). Ke stažení ZDE


  Pro užívání v rámci webové aplikace doporučujeme prohlížeč Chrome, případně Edge. 

  ZŠ Jakutská

 • Ošetřovné - aktuálně

  Ošetřovné - aktuálně

  Aktualizováno 6. 11. 2020

  Na odkazu níže upozorňujeme na aktuální informaci ohledně ošetřovného.

  Ošetřovné pro OSVČ

 • !!!Mimořádná opatření!!!

  !!!Mimořádná opatření!!!

  Zákaz osobní přítomnosti žáků 1. i 2. stupně ve škole i v družině. Distanční výuka. Ošetřovné. Obědy.

  NEPŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

  Od středy 14. 10. 2020 se rozhodnutím vlády zakazuje osobní přítomnosti žáků ve škole i ve školní družině. 

  Dny 26. a 27. října 2020 jsou stanoveny jako další dny volna, neprobíhá tedy ani distanční výuka. PODZIMNÍ PRÁZDNINY se státním svátkem trvají po celý týden 26. - 30. 10. 2020.

  Plánovaný návrat žáků 1. stupně do školy je v pondělí 2. 11. 2020.
  Termín návratu žáků 2. stupně do školy není zatím upřesněn.

  DISTANČNÍ VÝUKA

  Účast na distanční výuce je povinná! Přihlášení uživatelé se přes tlačítko DISTANČNĚ dostanou přímo k úložišti na One Drive se zadáním práce a k odkazům do online místností k případné videokonferenční výuce (ohlášena bude pedagogy předem v zadání práce či zprávou). Není třeba žádné registrace, nepotřebujete žádné přihlašovací údaje (pouze přístup do EduPage - hesla předána už od 3. třídy i žákům). 

  VYZVEDNUTÍ UČEBNIC

  Po předchozí domluvě s třídním učitelem, který případně nachystá materiály na recepci školy.

  OŠETŘOVNÉ

  Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

  Zdroj: https://www.mpsv.cz/osetrovne

  OBĚDY PRO PŘIHLÁŠENÉ

  Školní jídelna umožní zájemcům z řad žáků v období distanční výuky odběr oběda (od čtvrtka 15. 10. 2020). Výdej je z okna jídelny v menu boxech z ulice Volyňská od 13.00 do 13.45 hod. Konzumace v jídelně není možná. Během vyzvedávání obědů, prosíme, dodržujte všechna hygienická opatření. Čip musí mít strávník s sebou a oběd musí být předem objednán. Všem strávníkům je jinak automaticky oběd odhlášen. 

  https://jidelnajakutska.sjp10.cz/ejidelnicek/


   

 • Sbírka pro Klokánek Štěrboholy

  Sbírka pro Klokánek Štěrboholy

  Dobrovolná sbírka školních pomůcek pořádaná žákovským parlamentem

  DĚKUJEME VŠEM ZA SKVĚLOU ÚČAST!

 • Doplňující volby do školské rady

  Doplňující volby do školské rady

  Vážení rodiče,

  dne 9. 10. 2020 byl zvolen členem školské rady pan Martin Hák. Výsledky volby zobrazuje graf.

  Všem účastníkům děkujeme za zájem o spolupráci a účast ve volbě. 

  Vedení ZŠ Jakutská

   

  Vše o Školské radě na tomto odkazu

   

   

  ------------------------------------------

   

  Vážení rodiče, 

  kandidovat do školské rady projevili ve stanoveném termínu tři zájemci. 

  Možnost hlasovat pro vybraného kandidáta máte do pátku 9. října 2020 (do 14.00 hod.) prostřednictvím zprávy, kterou obdržíte na Edu Page.

  Děkujeme za váš zájem

  Vedení ZŠ Jakutská

   

  Kandidáti jsou uvedeni v pořadí, v jakém přišla jejich kandidatura.

   

  Martin Hák

  Profese: Technik specialista (Zeppelin – Caterpillar)

  Syn Tobiáš, I. A

  Důvod kandidatury: dlouholeté zkušenosti s prací v těchto klubech, předseda Rady rodičů na ZŠ Křimická na Praze 15 a SEŠ Náhorní na Praze 8 (spravování financí jednotlivých tříd, shánění sponzorů a využívání grantů pro zájmové činnosti)

  Další:

  člen SDH v Horních Měcholupech – možnost protipožárních preventivních programů

   

   

  Petr Matuška

  Profese: IT konzultant

  Syn Daniel, III. B

  Důvod kandidatury: pomoc s běžnou agendou, pomoc v prosazení opatření pro udržení stávající formy výuky (pokud možno s co nejmenší formou omezení), pomoc s nastavením a realizací výuky na dálku

  Další:

  Koníčky: cyklistika, fantasy literatura, Lego

   

   

  Mgr. Dita Parýzková

  Profese: Finanční a datová analytička v bance

  dcera Diana, V. A

  Důvod kandidatury: zájem o vzdělávání této generace dětí, distanční výuka v praxi, zlepšení komunikace mezi školou a rodiči („Přístup ke kvalitě vzdělávání v naší škole hodnotím pozitivně, ale chci, aby byla naše škola ještě lepší.“)

  Další:

  vzdělání: odborná matematika a ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně

  zájmy: literatura, fotografování

   

  ------------------------------------------

  22. 9. 2020

  Vážení rodiče,

  vzhledem k rezignaci členky rady za zákonné zástupce máte možnost kandidovat v doplňujících volbách. V případě zájmu prosím zašlete stručnou informaci o sobě, která poslouží při rozhodování voličů: vaše jméno, v jaké třídě máte děti, případně vaše zaměstnání, zájmy, důvod kandidatury - tyto údaje budou uvedeny v elektronické volbě na EduPage). Svůj zájem prosím zašlete na e-mail info@zsjakutska.cz do pátku 25. 9. 2020.

  Děkujeme za spolupráci.

  Vše o Školské radě na tomto odkazu

 • Mimořádná opatření od 12. 10. do 13. 10. 2020

  Mimořádná opatření od 12. 10. do 13. 10. 2020

  Zrušena novým opatřením od 14. 10. 2020

  Od pondělí 12. 10. 2020 se zahajuje (zatím na 14 dní, tedy do 23. 10. 2020) STŘÍDAVÁ VÝUKA NA 2. STUPNI (prezenčně - distančně) podle následujícího modelu, kdy se DISTANČNĚ vzdělávají:

  VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B (12. - 16. 10. 2020)
  VI. A, VI. B, VII. A, VII. B (19. - 23. 10. 2020)

  Účast na distanční výuce je povinná! Živé online hodiny budou nejméně den předem sděleny. 

  Přihlášení uživatelé EduPage se dostanou na odkaz DISTANČNĚ, kde bude k dispozici přístup k obsahu distanční výuky.

  V době distanční výuky jsou všem žákům automaticky OBĚDY ODHLÁŠENY. Výdej obědů do jídlonosičů je zakázán.

  U 1. stupně nejsou žádné změny. Nadále je zakázán zpěv v hodinách Hv. Výuka Tv je povolena. Plavecký výcvik je pozastavenŠKOLNÍ DRUŽINA FUNGUJE BEZ OMEZENÍ.

  KROUŽKY externích agentur i našich pedagogů jsou do odvolání POZASTAVENY. Výjimkou je pouze doučování v rámci OP VVV (Šablony II) pro žáky kompaktních skupin, pokud nejsou právě v distančním režimu. 

  Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na školách. Tyto dny jsou stanoveny jako další dny volna, neprobíhá tedy ani distanční výuka. PODZIMNÍ PRÁZDNINY se státním svátkem tedy trvají po celý týden 26. - 30. 10. 2020.

 • Kroužky 2020/2021

  Kroužky 2020/2021

  V současnosti jsou bohužel kroužky pozastaveny. 

  Do rubriky KROUŽKY ZDE

 • SRDÍČKOVÉ DNY září 2020

  SRDÍČKOVÉ DNY září 2020

  Žáci naší školy se zapojují každoročně do veřejné sbírky Srdíčkové dny nadace Život dětem. Původně plánovaná březnovaná sbírka nemohla proběhnout, proto byla zorganizována na podzim. Za podporu 30 Kč si zájemci mohli vybrat magnetku s motivy zvířátek.

  Sbírka byla úspěšná, žáci pomohli částkou 3 700 Kč.

   

  Srdečně Vám děkujeme za organizaci podzimních Srdíčkových dnů.  Jste úžasní!!!

  Prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným dětem, které se do sbírky zapojily a poděkování si opravdu zaslouží.

  Jejich pomoc je pro "naše" děti nenahraditelná, obzvlášť v této době.

  Potěšilo by nás, kdybyste si s dětmi našli chvíli času a podívali se na sestřih Zábavného odpoledne ze dne 23.9.2019 - zahájení Srdíčkových dnů   https://www.youtube.com/watch?v=WxO1_ruGYEU&feature=youtu.be

  Děkuji Vám za příjemnou spolupráci a přeji Vám hlavně zdraví.

  Zdenka Hollerová

  Život dětem, o.p.s.
   

   

 • Roušky na 2. stupni i při výuce

  Roušky na 2. stupni i při výuce

  Roušky budou od pátku 18. 9. 2020 povinné na 2. stupni i při výuce s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na nástroje). Opatření má dle nařízení napomoci předejít karanténám tříd a škol. Prvního stupně se zatím nové opatření netýká.

 • Ukončení karantény

  Ukončení karantény

  18. 9. 2020

  V souladu s pokyny hygieny karanténa končí a žáci se vrací do školního kolektivu, POKUD MAJÍ NEGATIVNÍ TEST ze dne 18. 9. 2020 (nebo po tomto datu). 

  12. 9. 2020

  Vzhledem k výskytu Covid-19 byla nařízena povinná karanténa ve třídách V. A a VII. A do pátku 18. 9. 2020 včetně. U těchto tříd se zahajuje distanční výuka.

  Současně se karanténní opatření týká 11 pedagogů, kteří přišli do kontaktu s nakaženými žáky. Z tohoto důvodu bude částečně upraven rozvrh hodin na 2. stupni. Zrušeny jsou všechny 0. vyučovací hodiny a odpolední výuka. Vyučování končí nejpozději po 6. vyučovací hodině.

  Rozvrhy_14-9_18-9.pdf

 • SBĚR PAPÍRU

  SBĚR PAPÍRU

  Akce proběhne ve dnech 22.9.(úterý) – 25.9. (pátek) ve vestibulu školy. 

   

 • Zahájení školního roku 2020/2021

  Těšíme se na vás a přejeme všem úspěšný a zdravý školní rok 2020/2021!

  (aktualizováno 31. 8. 2020)

  Škola se pro žáky 2. – 9. ročníku otevře v úterý 1. září 2020 v 7.40 hod (pro přihlášené do školní družiny v 6.30 hod.) 

  Nově příchozí žáky si převezmou jejich třídní učitelé už v 7.30 hod.
  v recepci školy, aby je uvedli do nového prostředí.

  1. 9. se končí po 1. hodině, tedy v 8.45 hod. Obědy se pro zájemce vydávají od 11.00 do 12.30 hod.

  V následujících dnech (středa 2. 9. – pátek 4. 9.) probíhají třídnické hodiny. Začíná se vždy v 8.00 hod. Třídy 1. stupně končí v 11.40 hod., třídy 2. stupně ve 12.35 hod. Od pondělí 7. 9. 2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin.

  Ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 17.30 hod. proběhnou třídní schůzky ve třídách VI. A a VI. B, které zahajují své období výuky na 2. stupni. Třídní schůzka je naplánována také pro třídu III. C, kde došlo ke změně třídní učitelky. Ostatní třídy nemají na úvod školního roku naplánovány schůzky s osobní přítomností. Veškeré informace obdrží rodiče elektronickou formou. Využít bude možné osobních konzultací. Škola dle doporučení omezuje hromadný pohyb v budově školy.

  Před vstupem do školy není aktuálně žádná povinnost předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Ve společných prostorách ale s ohledem na tzv. oranžový stupeň rizika v Praze zavádíme od 1. 9. 2020 roušky. Pedagogové také mohou vyzvat k nasazení roušek při riziku mísení skupin (např. ranní družina, vestibul školy) i ve výuce ve třídě, pokud uznají za vhodné. Škola respektuje doporučení o hygienických pravidlech (dezinfekce, pravidelné mytí rukou, větší rozestupy, větrání).

  Informace pro 1. ročník

  Žáci 1. tříd se dostaví v doprovodu rodičů v 8.00 hod. ke vchodu na školní zahradu. (Vstup je z ulice Volyňská.) Zde proběhne slavnostní přivítání prvňáčků. Následně si paní učitelky odvedou své žáky do třídy. S ohledem na současná epidemiologická doporučení nebudou rodiče své děti do třídy doprovázet. Než žáci prožijí své první okamžiky v lavicích, proběhne seznámení rodičů s vedením školy, vychovatelkami školní družiny, pedagogy a vedoucí školní jídelny.

  V 9.00 hod. se uskuteční třídní schůzky tříd I. A, I. B, I. C. Paní učitelky předají žáky vychovatelkám školní družiny. Případně mohou v doprovodu odejít domů.

  V případě nepříznivého počasí se výše uvedené aktivity uskuteční v tělocvičně školy a třídách.

  V prvním týdnu si paní učitelky budou žáky vyzvedávat u vchodu do školy a doprovázet je do prostoru šatních skříněk a tříd. Sraz bude vždy v 7.50 hod. Prosíme o dodržení tohoto času.

  Počet hodin výuky se bude postupně navyšovat:

  Út 1. 9. – 1 hod., stř. 2. 9. – 2 hod., čtv. 3. 9. – 3 hod., pá 4. 9. – 4 hod. Po skončení výuky si přihlášené žáky přebírá školní družina.

  Standardní provoz školní družiny: ranní 6.30 – 7.45 hod., odpolední 11.40 – 17.30 hod.

  Škola otvírá pro ostatní žáky v 7.40 hod.

  Časové vymezení vyučovacích hodin:

  1. vyuč. hod.   8.00 – 8.45
  2. vyuč. hod.   8.55 – 9.40
  3. vyuč. hod.  10.00 – 10.45
  4. vyuč. hod.   10.55 – 11.40
  5. vyuč. hod.   11.50 – 12.35

   

 • Dopis Rady MČ Praha 10 školám

  Dopis Rady MČ Praha 10 školám

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová