Navigace

Školní družina

Školní družina 2022/2023

 

RANNÍ PROVOZ: 6.30 - 7.45 hodin

ODPOLEDNÍ PROVOZ: 11.40 - 17.30 hodin

 

Školní družina je určena zejména pro žáky 1. – 3. tříd, ale v případě volné kapacity mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků na základě odůvodněné písemné žádosti. Umístění žáka do ŠD není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy. Po naplnění povolené kapacity lze žáky přihlásit k nepravidelné docházce, tzn., že po skončení vyučování se žáci sami naobědvají a poté jsou pod dohledem pedagogů ve vestibulu školy do doby, než přejdou do určených oddělení ŠD.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (výtvarné, rukodělné, hudební a taneční, literárně-dramatické, přírodovědné a vlastivědné, pohybové a tělovýchovné i zaměřené na počítače), příležitostnými akcemi (pořady, výlety, sportovní dny apod.) a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek, relaxaci i přípravu na vyučování (není stanovena jako povinná, ale je umožněna po 15.hodině).


 

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní vzdělávací program ŠD

Vnitřní řád školní družiny 2022 (docx)

Seznámení s tímto řádem a jeho respektování je jednou z důležitých podmínek docházky

Zápisový lístek - přihláška do školní družiny 2022 (docx)

Zmocnění k vyzvedávání žáka z družiny (docx)

 

 

ZÁPIS DO ŠD, POPLATEK, PODMÍNKY

Žák bude zapsán do ŠD na základě vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného zápisního lístku. Jeho součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Mimo uvedené časy a podmínky je možné žáka uvolnit pouze na základě písemného sdělení, které musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, s kým žák odchází a podpis zákonných zástupců. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti! Žáka je třeba vždy vyzvednout do 17.30 hodin. V případě opakovaného opožděného vyzvednutí projednává škola zabezpečení dítěte přes sociální odbor.
Poplatek pro školní rok 2022/2023 byl stanoven na 450 Kč (snížení částky či osvobození je možné na základě rozhodnutí ředitelky školy v závažných případech specifikovaných v Řádu ŠD).

Poplatek se hradí měsíčně na účet

19 – 0286029369/0800 

nejpozději do posledního dne daného měsíce. Je možno zaplatit i jednorázově na celý školní rok či pololetí. V případě dlouhodobé nemoci žáka je třeba na toto období písemné odhlášení.

 

ODDĚLENÍ ŠD, VYCHOVATELKY

Všechny vychovatelky je možné kontaktovat na e-mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsjakutska.cz nebo na EduPage.

Na konzultace se prosím hlaste alespoň den předem. Děkujeme za pochopení.

 

  

Oddělení 

Konzultace 

Veronika Kotrejchová 

I. A 

 Středa 16:15 – 17:15 

Romana Jiráková 

I. B 

 Čtvrtek 16.15 – 17.15  

Anna Kamencová 

II. A 

 Středa 16.40 - 17.30 

Patrycja Vachek 

II. B 

 Úterý 16:00 – 17:00 

Diana Ochtábcová 

II. C 

 Pátek 16:15- 17:15 

PaedDr. Eliška Přeučilová 

III. A + IV. C

 Čtvrtek 16.00 - 17.00 

Věra Klabanová, vedoucí ŠD 

III. B + IV. B

 Čtvrtek 16.30 - 17.30 

Mgr. Miroslava Papežová 

III. C + IV. A

 Čtvrtek 16.00 - 17.00 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová