Navigace

Školní družina

Školní družina 2023/2024

 

RANNÍ PROVOZ: 6.30 - 7.45 hodin

ODPOLEDNÍ PROVOZ: 11.40 - 17.30 hodin

 

Školní družina je určena zejména pro žáky 1. – 3. tříd, ale v případě volné kapacity mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků na základě odůvodněné písemné žádosti. Umístění žáka do ŠD není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy. Po naplnění povolené kapacity lze žáky přihlásit k nepravidelné docházce, tzn., že po skončení vyučování se žáci sami naobědvají a poté jsou pod dohledem pedagogů ve vestibulu školy do doby, než přejdou do určených oddělení ŠD.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (výtvarné, rukodělné, hudební a taneční, literárně-dramatické, přírodovědné a vlastivědné, pohybové a tělovýchovné i zaměřené na počítače), příležitostnými akcemi (pořady, výlety, sportovní dny apod.) a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek, relaxaci i přípravu na vyučování (není stanovena jako povinná, ale je umožněna po 15.hodině).


 

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD 2023-2024.pdf

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.pdf

Seznámení s tímto řádem a jeho respektování je jednou z důležitých podmínek docházky

ZÁPISOVÝ LÍSTEK - PŘIHLÁŠKA DO ŠD 2023-2024.docx

ZMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ Z ŠD - 2023-2024.docx

 

 

 

ZÁPIS DO ŠD, POPLATEK, PODMÍNKY

Žák bude zapsán do ŠD na základě vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného zápisního lístku. Jeho součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Mimo uvedené časy a podmínky je možné žáka uvolnit pouze na základě písemného sdělení, které musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, s kým žák odchází a podpis zákonných zástupců. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti! Žáka je třeba vždy vyzvednout do 17.30 hodin. V případě opakovaného opožděného vyzvednutí projednává škola zabezpečení dítěte přes sociální odbor.
Poplatek pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na 450 Kč (snížení částky či osvobození je možné na základě rozhodnutí ředitelky školy v závažných případech specifikovaných v Řádu ŠD).

Poplatek se hradí měsíčně na účet

19 – 0286029369/0800 

nejpozději do posledního dne daného měsíce. Je možno zaplatit i jednorázově na celý školní rok či pololetí. V případě dlouhodobé nemoci žáka je třeba na toto období písemné odhlášení.

Informace pro příští školní rok: Na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 0074/RMČ/2024 ze dne 8. 2. 2024 bude úplata za ŠD ve všech základních školách zřízených MČ Praha 10 stanovena pro příští školní rok 2024/2025 v jednotné výši 700 Kč/měsíc.

 

ODDĚLENÍ ŠD, VYCHOVATELKY

Všechny vychovatelky je možné kontaktovat na e-mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsjakutska.cz nebo na EduPage.

Na konzultace se prosím hlaste alespoň den předem. Děkujeme za pochopení.

 

   

Oddělení  

Konzultace  

Anna Kamencová 

I. A + IV. B 

 středa 16:15 – 17:00 

Radka Čejková 

I. B + IV. B 

 úterý 16:30 – 17:15 

Monika Kábele 

I. C + IV. B, III. B

 pondělí 16:30 – 17:15 

Veronika Kotrejchová  

II. A + V. A, III. B 

 pondělí 16:15 – 17:00 

Romana Jiráková  

II. B  

 úterý 16:45 – 17:30 

Nikola Helšusová 

III. A + IV. A 

 pondělí 16:10 – 16:55 

PaedDr. Eliška Přeučilová  

III. C 

 středa 16:00 – 16:45 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová