Navigace

Školní družina

Školní družina 2021/2022

 

RANNÍ PROVOZ: 6.30 - 7.45 hodin

ODPOLEDNÍ PROVOZ: 11.40 - 17.30 hodin

 

Školní družina je určena zejména pro žáky 1. – 3. tříd, ale v případě volné kapacity mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků na základě odůvodněné písemné žádosti. Umístění žáka do ŠD není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy. Po naplnění povolené kapacity lze žáky přihlásit k nepravidelné docházce, tzn., že po skončení vyučování se žáci sami naobědvají a poté jsou pod dohledem pedagogů ve vestibulu školy do doby, než přejdou do určených oddělení ŠD.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (výtvarné, rukodělné, hudební a taneční, literárně-dramatické, přírodovědné a vlastivědné, pohybové a tělovýchovné i zaměřené na počítače), příležitostnými akcemi (pořady, výlety, sportovní dny apod.) a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek, relaxaci i přípravu na vyučování (není stanovena jako povinná, ale je umožněna po 15.hodině).


Fotogalerie ŠD na Rajče.net vám v obrazech prozradí, co také děláme

 

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní vzdělávací program ŠD

Vnitřní řád školní družiny 2021 (docx)

Seznámení s tímto řádem a jeho respektování je jednou z důležitých podmínek docházky

Zápisový lístek - přihláška do školní družiny 2021 (docx)

Zmocnění k vyzvedávání žáka z družiny (docx)

 

ZÁPIS DO ŠD, POPLATEK, PODMÍNKY

Žák bude zapsán do ŠD na základě vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného zápisního lístku. Jeho součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Mimo uvedené časy a podmínky je možné žáka uvolnit pouze na základě písemného sdělení, které musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, s kým žák odchází a podpis zákonných zástupců. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti! Žáka je třeba vždy vyzvednout do 17.30 hodin. V případě opakovaného opožděného vyzvednutí projednává škola zabezpečení dítěte přes sociální odbor.
Poplatek pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na 400,- Kč měsíčně (snížení částky či osvobození je možné na základě rozhodnutí ředitelky školy v závažných případech specifikovaných v Řádu ŠD). Poplatek se hradí měsíčně na účet

19 – 0286029369/0800 

nejpozději do posledního dne daného měsíce. Je možno zaplatit i jednorázově na celý školní rok či pololetí. V případě dlouhodobé nemoci žáka je třeba na toto období písemné odhlášení.

 

ODDĚLENÍ ŠD, VYCHOVATELKY

Všechny vychovatelky je možné kontaktovat na e-mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsjakutska.cz

Na konzultace se prosím hlaste alespoň den předem. Děkujeme.

  Oddělení Konzultace
Anna Kamencová I. A úterý 16.15 - 17.00
Romana Jiráková I. B úterý 16:15 - 17:15
Bc. Andrea Fajgarová I. C pondělí 16:15- 17:15
Patrycja Vachek II. A úterý 15.45 - 16.30
Věra Klabanová, vedoucí ŠD II. B čtvrtek 16:15 - 17:00
Veronika Kotrejchová II. C pondělí 16:45 - 17.30
Mgr. Miroslava Papežová III. A středa 16.00 - 16.45
PaedDr. Eliška Přeučilová III. C středa 16.00 - 16.45

Žáci dalších tříd jsou rozděleni mezi tato oddělení.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
    774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová