Navigace

Školní družina

Školní družina 2020/2021

 

RANNÍ PROVOZ: 6.30 - 7.45 hodin

ODPOLEDNÍ PROVOZ: 11.40 - 17.30 hodin

Aktuálně

Upozorňujeme tímto na možnost přihlášení žáků 1. - 3. ročníku k prázdninovému provozu školní družiny.

Provoz je na MČ Praha 10 určen následovně:

12. až 23. července 2021 v ZŠ Jakutská

26. července až 6. srpna 2021 v ZŠ Švehlova

Cena je vždy 200 Kč za období 14 dnů.  Přihlášky je nutno podat nejpozději do 9. 6. 2021.

Další informace jsou uvedeny v přihláškách. 

Přihláška do ZŠ Jakutská ke stažení   docx     pdf

Přihláška do ZŠ Švehlova ke stažení  docx     pdf

_________________________

 

Školní družina je určena zejména pro žáky 1. – 3. tříd, ale v případě volné kapacity mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků na základě odůvodněné písemné žádosti. Umístění žáka do ŠD není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy. Po naplnění povolené kapacity lze žáky přihlásit k nepravidelné docházce, tzn., že po skončení vyučování se žáci sami naobědvají a poté jsou pod dohledem pedagogů ve vestibulu školy do doby, než přejdou do určených oddělení ŠD.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (výtvarné, rukodělné, hudební a taneční, literárně-dramatické, přírodovědné a vlastivědné, pohybové a tělovýchovné i zaměřené na počítače), příležitostnými akcemi (pořady, výlety, sportovní dny apod.) a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek, relaxaci i přípravu na vyučování (není stanovena jako povinná, ale je umožněna po 15.hodině).


Fotogalerie ŠD na Rajče.net vám v obrazech prozradí, co také děláme

 

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní vzdělávací program ŠD

Vnitřní řád školní družiny 2020.pdf 

Seznámení s tímto řádem a jeho respektování je jednou z důležitých podmínek docházky

 

ZÁPIS DO ŠD, POPLATEK, PODMÍNKY

Žák bude zapsán do ŠD na základě vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného zápisního lístku. Jeho součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Mimo uvedené časy a podmínky je možné žáka uvolnit pouze na základě písemného sdělení, které musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, s kým žák odchází a podpis zákonných zástupců. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti! Žáka je třeba vždy vyzvednout do 17.30 hodin. V případě opakovaného opožděného vyzvednutí projednává škola zabezpečení dítěte přes sociální odbor.
Poplatek pro školní rok 2020/2021 byl stanoven na 400,- Kč měsíčně (snížení částky či osvobození je možné na základě rozhodnutí ředitelky školy v závažných případech specifikovaných v Řádu ŠD). Poplatek se hradí měsíčně na účet

19 – 0286029369/0800 

nejpozději do posledního dne daného měsíce. Je možno zaplatit i jednorázově na celý školní rok či pololetí. V případě dlouhodobé nemoci žáka je třeba na toto období písemné odhlášení.

PŘIHLÁŠKA_Zápisový lístek_2020 (docx)

Zmocnění k vyzvedávání žáka ze ŠD (docx)

Žádanka o uvolnění žáka ze ŠD (docx)

 

 

Oddělení

Konzultace

Michaela Tomková

I. A

středa

16.00 - 17.00 hod.

Věra Klabanová, vedoucí ŠD

I. B (koncovka ŠD)

čtvrtek

16.00 - 17.00 hod.

Veronika Kotrejchová, Dis.

I. C

středa

16.30 - 17.30 hod.

Lada Rojková

II.A

pondělí

16.45 - 17.45 hod.

Bc. Andrea Stejskalová

II. B

pondělí

16.30 - 17.30 hod.

Romana Jiráková II. C

úterý

16.45 - 17.45 hod.

 

Patrycja Vachek

 

III. C

dle dohody

Na konzultace se prosím hlaste nejméně 1 den předem. Děkujeme za pochopení.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
    272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová