Navigace

Školní družina

RANNÍ PROVOZ: 6.30 - 7.45 hodin ODPOLEDNÍ PROVOZ: 11.40 - 17.30 hodinŠkolní družina je určena zejména pro žáky 1. – 3. tříd, ale v případě volné kapacity mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků na základě odůvodněné písemné žádosti. Umístění žáka do ŠD není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy. 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (výtvarné, rukodělné, hudební a taneční, literárně-dramatické, přírodovědné a vlastivědné, pohybové a tělovýchovné i zaměřené na počítače), příležitostnými akcemi (pořady, výlety, sportovní dny apod.) a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek, relaxaci i přípravu na vyučování (není stanovena jako povinná, ale je umožněna po 15.hodině).


Fotogalerie ŠD na Rajče.net vám v obrazech prozradí, co také děláme

 

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní vzdělávací program ŠD

Vnitřní řád školní družiny - seznámení s tímto řádem a jeho respektování je jednou z důležitých podmínek docházky

 

ZÁPIS DO ŠD, POPLATEK, PODMÍNKY

Žák bude zapsán do ŠD na základě vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného zápisního lístku. Jeho součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Mimo uvedené časy a podmínky je možné žáka uvolnit pouze na základě písemného sdělení, které musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, s kým žák odchází a podpis zákonných zástupců. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti! Žáka je třeba vždy vyzvednout do 17.30 hodin. V případě opakovaného opožděného vyzvednutí projednává škola zabezpečení dítěte přes sociální odbor.
Poplatek pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na 400,- Kč měsíčně (snížení částky či osvobození je možné na základě rozhodnutí ředitelky školy v závažných případech specifikovaných v Řádu ŠD). Poplatek se hradí měsíčně na účet

19 – 0286029369/0800 

nejpozději do posledního dne daného měsíce. Je možno zaplatit i jednorázově na celý školní rok či pololetí. V případě dlouhodobé nemoci žáka je třeba na toto období písemné odhlášení.

Zápisní lístek do ŠD (docx)

Zmocnění k vyzvedávání žáka ze ŠD (docx)

Žádanka o uvolnění žáka ze ŠD (docx)

 

 

Oddělení

Konzultace

Lada Rojková

I. A

po. 15.45 -16.45

Bc. Andrea Stejskalová

I. B

po. 16.15 - 17.15

Romana Jiráková

I. C

út. 16.30 - 17.30

Věra Klabanová

Vedoucí ŠD

 II.A

čtv. 15.40 - 16.40

Veronika Kotrejchová, Dis.

II. B

stř. 16.15 - 17.15

Mgr. Kristina Agdanská

II. C

út. 15.45 - 16.45

Luboš Příkop

III. A

po. 15.30 - 16.30

 

Na konzultace se prosím hlaste nejméně 1 den předem. Děkujeme za pochopení.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
    272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová