Navigace

Přihlášky Uvolnění Zdravotní Plná moc Povrzení o studiu

Formuláře

Plná moc

 

ZMOCNĚNÍ K JEDNÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ZŠ jinou osobou

Pokud má se školou jednat například příbuzný či nový partner, který není zákonným zástupcem, je nezbytné, aby nejprve zákonný zástupce danou osobu zplnomocnil. V opačném případě není škola oprávněna podávat informace nebo předávat žáka. Nezplnomocněným osobám není umožněn ani přístup na třídní schůzky, konzultace apod.

 

ZMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová