Navigace

Přihlášky Uvolnění Zdravotní Plná moc Povrzení o studiu

Formuláře

Zdravotní

 

ŽÁDOST O VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP)

IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka, který se podepisuje přímo na doporučení z PPP či SPC.

V případě zájmu o individuální vzdělávací plán z jiných důvodů (např. sportovní či umělecké aktivity) kontaktujte vedení školy.

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI (potvrzení lékaře pro účast na škole v přírodě, lyžařském kurzu apod.)

Tento posudek je zapotřebí pro účast na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. Jeho platnost je 2 roky a lze tedy použít již dříve vydaný dokument, pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu a pokud platnost pokrývá celý termín konané akce.

Vzory prohlášení o bezinfekčnosti rozdávají před každou akcí organizátoři výjezdu. V případě potřeby je k dispozici  tento vzor

 

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY (docx)

Dlouhodobé uvolnění z výuky tělesné výchovy (případně z plaveckého výcviku, je-li náplní Tv v příslušném období) je možné pouze na základě lékařského rozhodnutí (potvrzení). Jednotlivé omluvenky z důvodu aktuálního problému předávejte vyučujícímu Tv.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová