Navigace

Přihlášky Uvolnění Zdravotní Plná moc Povrzení o studiu Covid-19 OŠETŘOVNÉ

Formuláře

Zdravotní

Žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Základní náležitosti týkající se individuálního vzdělávacího plánu (IVP) jsou stanoveny v § 3 a 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která také obsahuje jako přílohu formulář IVP.

Žádost o IVP bývá často přímo součástí doporučení, které poradenské zařízení předává škole. 

Posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře pro účast na škole v přírodě, lyžařském kurzu apod.)

Tento posudek je zapotřebí pro účast na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. Jeho platnost je 2 roky a lze tedy použít již dříve vydaný dokument, pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu a pokud platnost pokrývá celý termín konané akce.

Vzory prohlášení o bezinfekčnosti rozdávají před každou akcí organizátoři výjezdu. V případě potřeby je k dispozici  tento vzor

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Dlouhodobé uvolnění z výuky tělesné výchovy je možné pouzena základě lékařského potvrzení. Jednotlivé omluvenky z důvodu aktuálního problému předávejte vyučujícímu Tv.

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
    272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová