Navigace

Přihlášky Uvolnění Zdravotní Plná moc Povrzení o studiu

Formuláře

Uvolnění

 

ŽÁDANKY O ODCHOD Z VÝUKY (docx)

 

ŽÁDANKA O ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY (docx)

Upozorňujeme, že pokud má být žák uvolněn v průběhu vyučování a školu opouští sám bez doprovodu, je zcela nezbytná písemná forma s uvedením všech náležitostí (jméno a příjmení, třída, datum, čas, podpis zákonného zástupce a výslovné uvedení, že žák odchází SÁM). Neuvolňujeme na základě telefonátu či zprávy. Žádanka nemusí být vytištěna, stačí i rukou vypsaná.

 

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VÝUKY (zpravidla týdenní rodinná rekreace, zdravotní či sportovní pobyt apod.) (docx)

Tuto žádost předáváte ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, který se k žádosti též vyjadřuje.

 

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY (docx)

Dlouhodobé uvolnění z výuky tělesné výchovy (případně z plaveckého výcviku, je-li náplní Tv v příslušném období) je možné pouze na základě lékařského rozhodnutí (potvrzení). Jednotlivé omluvenky z důvodu aktuálního problému předávejte vyučujícímu Tv.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová