Navigace

Přihlášky Uvolnění Zdravotní Plná moc Povrzení o studiu Covid-19 OŠETŘOVNÉ

Formuláře

Uvolnění

 

Žádanky o odchod během výuky

Žádanka o odchod ze školní družiny

Upozorňujeme, že pokud má být žák uvolněn v průběhu vyučování a školu opouští sám bez doprovodu, je zcela nezbytná písemná forma s uvedením všech náležitostí (jméno a příjmení, třída, datum, čas, podpis zákonného zástupce a výslovné uvedení, že žák odchází SÁM). Neuvolňujeme na základě telefonátu či zprávy. Žádanka nemusí být vytištěna, stačí i rukou vypsaná.

Žádost o uvolnění z výuky (hory, sportovní soustředění, rodinná rekreace apod.)

Tuto žádost předáváte ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, který se k žádosti též vyjadřuje.

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Dlouhodobé uvolnění z výuky tělesné výchovy je možné pouze na základě lékařského potvrzení. Jednotlivé omluvenky z důvodu aktuálního problému předávejte vyučujícímu Tv.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
    272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová