Navigace

Vítejte v naší základní škole Spádové oblasti Školská rada JAKUFEST Historie školy POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

O škole

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Městská část Praha 10

Adresa: Vršovická 1429, 10138 Praha 10

Organizace byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Organizační složky

Základní škola

adresa: Jakutská 1210/2, 10000 Praha

resortní identifikátor (IZO): 102337691

 

Školní družina

adresa: Jakutská 1210/2, 10000 Praha

resortní identifikátor (IZO): 112900208

Organizační struktura

 

 

Personální obsazení

Statutárním orgánem je ředitelka školy Ing. Bc. Sylva Taufmannová

4. Kontaktní spojení

Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Jakutská 1210/2

Praha 10 - Vršovice

100 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Jakutská 1210/2

Praha 10 - Vršovice

100 00

4.3 Úřední hodiny

Ve všední dny 8.00 – 16.00 hod.(škola)

Ve všední dny 7.00 – 17.00 hod. (školní družina)

V období prázdnin je zveřejňována úprava úředních hodin na vývěsce školy a na webových stránkách.

4.4 Telefonní čísla

267 311 043 (centrála)

267 310 135 (ředitelka školy)

267 311 044 (ekonomka školy)

4.5 Čísla faxu

Nepoužívá se

4.6 Adresa internetové stránky

zsjakutska.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-mail: info@zsjakutska.cz

Datová schránka: hrcw8wj

4.8 Další elektronické adresy

e-mail: reditelka@zsjakutska.cz (sylva.taufmannova@zsjakutska.cz)

zdenek.hyan@zsjakutska.cz (statutární zástupce ředitelky)

pavel.macha@zsjakutska.cz (zástupce ředitelky – 2. stupeň)

vera.klabanova@zsjakutska.cz (vedoucí školní družiny)

marketa.donatova@zsjakutska.cz (ekonomka školy)

lidmila.maresova@zsjakutska.cz (mzdová účetní)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0286029369/0800 (škola)

Číslo účtu: 19 - 0286029369/0800 (školní družina)

Hotovostní platby nepřijímáme.

6. IČ

65993250

7. DIČ

CZ 65993250

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program pro základní školy „Klíč k úspěchu“
 • Školní vzdělávací program školní družiny
 • Školní řád základní školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • ICT plán
 • Dokumenty GDPR

8.2 Rozpočet

https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet

9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

9. 1 Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou, elektronickou poštou, datovou schránkou nebo předáním v kanceláři ředitelky školy. Ústní žádost lze podat telefonicky či osobně v kanceláři ředitelky školy.

9.2 Formuláře žádostí

Odkaz na dostupné formuláře školy

9. 3. Postupy, stížnosti, opravné prostředky

Poskytováním informací, vyřizováním ústních a písemných stížností, podnětů a oznámení jsou pověřeni:

Ing. Bc. Sylva Taufmannová, ředitelka školy, tel.: 267 310 135

Mgr. Zdeněk Hyan, zástupce ředitelky, tel. 267 311 043

Evidencí je pověřena: Markéta Donátová, ekonomka školy, 267 311 044

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitelka ZŠ při výkonu své působnosti, jsou uloženy v ředitelně školy.

Lhůty a způsob podání se řídí Správním řádem

Popisy postupů, které musí organizace dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů je k dispozici na odkazu

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/zakladni-skoly

15. Úhrady za poskytování informací

Poskytování informací není zpoplatněno. Úhrada dalších administrativních úkonů je zpoplatněna dle směrnice ředitelky následovně:

Opis vysvědčení – kopie předloženého prvopisu 50,- Kč

Stejnopis vysvědčení – není-li k dispozici prvopis 100,- Kč

Vyplnění a potvrzení přihlášky na SŠ pro bývalého žáka školy 100,- Kč

16. Licenční smlouvy

Škola nevydává licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy školy od roku 2010/2011

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
  774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová