Navigace

Vítejte v naší základní škole Spádové oblasti Školská rada JAKUFEST Historie školy POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

O škole

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Městská část Praha 10

Adresa: Vršovická 1429, 10138 Praha 10

Organizace byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Organizační složky

Základní škola

adresa: Jakutská 1210/2, 10000 Praha

resortní identifikátor (IZO): 102337691

 

Školní družina

adresa: Jakutská 1210/2, 10000 Praha

resortní identifikátor (IZO): 112900208

Organizační struktura

 

 

Personální obsazení

Statutárním orgánem je ředitelka školy Ing. Bc. Sylva Taufmannová

4. Kontaktní spojení

Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Jakutská 1210/2

Praha 10 - Vršovice

100 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Jakutská 1210/2

Praha 10 - Vršovice

100 00

4.3 Úřední hodiny

Ve všední dny 8.00 – 16.00 hod.(škola)

Ve všední dny 7.00 – 17.00 hod. (školní družina)

V období prázdnin je zveřejňována úprava úředních hodin na vývěsce školy a na webových stránkách.

4.4 Telefonní čísla

+420 267 311 043 (centrála)

+420 267 310 135 (ředitelka školy)

+420 267 311 044 (ekonomka školy)

4.5 Čísla faxu

Nepoužívá se

4.6 Adresa internetové stránky

zsjakutska.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-mail: info@zsjakutska.cz

Datová schránka: hrcw8wj

4.8 Další elektronické adresy

e-mail: reditelka@zsjakutska.cz (sylva.taufmannova@zsjakutska.cz)

zdenek.hyan@zsjakutska.cz (statutární zástupce ředitelky)

pavel.macha@zsjakutska.cz (zástupce ředitelky – 2. stupeň)

veronika.kotrejchova@zsjakutska.cz (vedoucí školní družiny)

marketa.donatova@zsjakutska.cz (ekonomka školy)

lucie.maturova@zsjakutska.cz (mzdová účetní)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0286029369/0800 (škola)

Číslo účtu: 19 - 0286029369/0800 (školní družina)

Hotovostní platby nepřijímáme.

6. IČ

65993250

7. DIČ

CZ 65993250

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program pro základní školy „Klíč k úspěchu“
 • Školní vzdělávací program školní družiny
 • Školní řád základní školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • ICT plán
 • Dokumenty GDPR

8.2 Rozpočet

https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet

9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

9. 1 Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou, elektronickou poštou, datovou schránkou nebo předáním v kanceláři ředitelky školy. Ústní žádost lze podat telefonicky či osobně v kanceláři ředitelky školy.

9.2 Formuláře žádostí

Odkaz na dostupné formuláře školy

9. 3. Postupy, stížnosti, opravné prostředky

Poskytováním informací, vyřizováním ústních a písemných stížností, podnětů a oznámení jsou pověřeni:

Ing. Bc. Sylva Taufmannová, ředitelka školy, tel.: +420 267 310 135

Mgr. Zdeněk Hyan, zástupce ředitelky, tel. +420 267 311 043

Evidencí je pověřena: Markéta Donátová, ekonomka školy, +420 267 311 044

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitelka ZŠ při výkonu své působnosti, jsou uloženy v ředitelně školy.

Lhůty a způsob podání se řídí Správním řádem

Popisy postupů, které musí organizace dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů je k dispozici na odkazu

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/zakladni-skoly

15. Úhrady za poskytování informací

Poskytování informací není zpoplatněno. Úhrada dalších administrativních úkonů je zpoplatněna dle směrnice ředitelky následovně:

Opis vysvědčení – kopie předloženého prvopisu 50,- Kč

Stejnopis vysvědčení – není-li k dispozici prvopis 100,- Kč

Vyplnění a potvrzení přihlášky na SŠ pro bývalého žáka školy 100,- Kč

16. Licenční smlouvy

Škola nevydává licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy školy od roku 2010/2011

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
  +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová