Navigace

Vítejte v naší základní škole Spádové oblasti Školská rada JAKUFEST Historie školy

O škole

Vítejte v naší základní škole

Naše škola se nachází ve Vršovicích, v klidné části Prahy 10, na místě velmi dobře dopravně dostupném. Je obklopena zelení, má svou vlastní rozlehlou zahradu s moderními sportovními i herními plochami a venkovní učebnou. Škola nástavbou dalšího patra zvýšila v roce 2018 svou kapacitu na 530 žáků.

Škola zahájila svou činnost 1. září 1955. Ve školním roce 2020/21 tedy slaví 65. výročí od svého otevření!

Název školy je odvozen od místní ulice, jejíž jméno připomíná sibiřské přístavní město na řece Leně - Jakutsk.

Zřizovatelem školy je MČ PRAHA 10. Vše podstatné o školství na Praze 10 včetně dotací a rozpočtu naleznete na tomto odkazu

MČ Praha 10 podporuje veřejná vystoupení školy

- Adventní koncert a Jakufest

 

 


Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu – Klíč k úspěchu. Více než dvacetiletou tradici má program rozšířené výuky hudební výchovy, v rámci nehož je žákům nabízeno nadstandardní vybavení a odborné vedení. Naši žáci v rámci pěveckého sboru a průběžně vznikajících hudebních uskupení a kapel vystupují pravidelně na řadě městských slavností, účastní se soutěží a sami organizují vlastní koncerty. Nejvíce pyšní jsme na tradiční prosincový adventní koncert a červnový festival školních kapel a tanečníků Jakufest (od roku 2014). Velkou výhodou pro naše žáky je také bezprostřední sousedství ZUŠ v Bajkalské ulici, kde se mohou specializovat ve hře na jednotlivé nástroje.

 

Podporujeme samozřejmě také sportovní rozvoj žáků. Máme vlastní tělocvičnu, dvě venkovní multifunkční hřiště a dráhu s doskočištěm s umělým povrchem. V nově vybudovaném patře je pak velká volnočasová místnost například pro moderní tanec, bojové sporty a další pohybové a hudební aktivity. V zimě vyjíždějí žáci druhého stupně na lyžařský výcvikový kurz, kde jsou vzděláváni instruktory v technikách lyžování a snowboardingu. Součástí výuky tělesné výchovy v 2. a 3. ročníku je plavecký výcvik v bazénu SK Slavia. Téměř všechny třídy vyjíždějí každoročně na školy v přírodě a na výlety. 

Všechny učebny ve škole jsou vybaveny interaktivními tabulemi Smart nebo projektory s interaktivním řešením eBeam. Žákům i učitelům je po celé škole díky Wi-Fi k dispozici volný přístup k internetu. Škola má dále dvě počítačové učebny i další odborné učebny jako cvičnou kuchyňku, prostory pro jazykovou výuku, zázemí pro pro chemická a fyzikální praktika, knihovnu.

Důraz klademe i na jazyky. Od 1. třídy vyučujeme povinně anglický jazyk. Na 2.stupni nabízíme jako další cizí jazyk němčinu a italštinu. Pro rozvoj konverzačních dovedností naše škola pořádá výjezdy do evropských zemí.


Odpolední aktivity zajišťuje školní družina s vlastním programem. Snažíme se zajistit širokou škálu kroužků vedených jednak našimi pedagogy, ale také spolupracujícími agenturami.

 

Jsme velmi potěšeni, že při škole funguje Klub malých debrujárů, kde se děti i dospělí zabývají vědou, technikou a ekologií. Klub spolupracuje s jinými domácími i zahraničními kluby a účastní se i různých akcí v pražských muzeích, dětských akcí i setkáních ve Francii či Německu.


Na škole působí výchovná poradkyně, kariérní poradce, speciální pedagog i metodička prevence. Do školy pravidelně dochází psycholožka a speciální pedagožka z Pedagogicko-psychologické poradny Praha 10. Speciální péče je věnována integrovaným žákům, dalším žákům se speciálními vzdělávacími problémy a žákům s odlišným mateřským jazykem, pro které je zřízen kroužek na výuku českého jazyka.

 


Nezapomínáme ani na podporu ekologického a solidárního myšlení. Naše škola se zařazuje do ekologických projektů (např. Ukliďme svět, ukliďme Česko) a účastní se celopražské soutěže zaměřené na třídění odpadu Recyklohraní. V rámci rozvíjení solidarity spolupracujeme například s nadací Život dětem, Fond Sidus, Klokánek Štěrboholy ad.

Za velmi důležitou považujeme spolupráci s mateřskými školami v našem okolí. Pro děti učitelé a žáci připravují hodiny v naší škole nazvané "Učení nanečisto", Svatomartinskou pouť, Den otevřených dveří s jarmarkem a dílnami šikovných ručiček, Bublinádu ad. V budově školy působí detašovaně MŠ Omská. V těsném sousedství je také MŠ Bajkalská


Těšíme se na všechny žáky, kteří chtějí přispívat příjemné atmosféře na naší škole a děkujeme tímto za podporu všem, kteří nám nejrůznějším způsobem pomáhají a drží nám palce v naší společné práci. 

Spolupráce:

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
    272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová