Navigace

Školní vzdělávací program Školní řád a pravidla hodnocení Výroční zprávy ICT plán 2020 GDPR

Dokumenty školy

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮZákladní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210, se sídlem Jakutská 1210/2, Praha 10, 100 00, IČ: 65 99 32 50 (dále jen "škola")zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků. 

Škola jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo, datum narození; státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území ČR a druh pobytu, nepobývá-li žák na území ČR tak místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, závěry vyšetření uvedená v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.


Další osobní údaje zpracováváme pouze na základě souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka. 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů lze využít e-mailu gdpr@zsjakutska.cz nebo kontaktních údajů školy. 
 

Dokumenty ke stažení:

07. 08. 2018 - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (docx)

20. 11. 2018 - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WIFI SÍŤ (docx)

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová