Navigace

Vedení školy PORADENSKÉ SLUŽBY Učitelé Vychovatelky ŠD Další funkce Provoz

Personální obsazení

PORADENSKÉ SLUŽBY

 

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

(kázeňské a osobní problémy, výchovné komise, spolupráce s poradenskými zařízeními, aktivní péče o žáky se SVP včetně žáků nadaných, pedagogická intervence)

Mgr. Galina Pastorová

267 311 043 – žádejte přepojení na výchovnou poradkyni

galina.pastorova@zsjakutska.cz

 

Kariérní poradce

(přijímací zkoušky, přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia, volby povolání)

Mgr. Jan Turinský

267 311 043 – žádejte přepojení na kariérního poradce

jan.turinsky@zsjakutska.cz

 

Školní metodik prevence

(preventivní programy, výchovné komise – šikana, závislosti, závadové chování)

Mgr. Alena Švecová

267 311 043 – žádejte přepojení na školního metodika prevence

alena.svecova@zsjakutska.cz

 

Koordinátor integrace a inkluze

(evidence a agenda žáků se SVP, včetně žáků nadaných a cizinců, aktivní péče o žáky se SVP, předmět speciálně pedagogické péče)

Mgr.  Zdeněk Hyan

267 311 043 – žádejte přepojení na zástupce ředitelky

zdenek.hyan@zsjakutska.cz

 

Koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

(evidence, agenda, aktivní pomoc, český jazyk pro žáky s OMJ)

Mgr. Zdenka Kočková

267 311 043 – žádejte přepojení sborovny

zdenka.kockova@zsjakutska.cz

 

 

Další kontakty a odkazy:

 

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 10

Poradna je školské poradenské zařízení, a její činnost je proto vymezena §7 a 116 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poskytuje preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí povolání. K základním formám poradenské práce patří činnosti psychodiagnostické, reedukační, terapeutické, konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou. Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro odklady školní docházky, zařazení dětí do speciálních a praktických základních škol.
Adresa:Jabloňová 3141/30a, Praha 10, 106 00 (zastávka busu 195 "Poliklinika Zahradní město")

Školní psychložky: Mgr. Veronika Urbánková, Mgr. Kateřina Rubešová, Speciální pedagog: Mgr. Petrušková

Telefon: 272 651 082, 272 657 712
E-mail: ppp10@ppp10.eu
WEB: www.ppp10.EU

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE KLÍČOV - detašované pracoviště Praha 10

SVP poskytuje bezplatné poradenství v oblastech: komunikační problémy, vztahové problémy, krize dospívání, zhoršení školního prospěchu, záškoláctví, útěky z domova, krádeže, kontakt s drogou, alkoholem, agresivita (např. neadekvátní řešení konfliktních situací), šikana (oběti, agresoři).
Adresa:Ostružinová 7, Praha 10, 106 00 (zastávka busu 195 "Poliklinika Zahradní město" nebo busu 188 a 196 "Jesenická")
Telefon: 286 887 075, mobil: 776 212 928
E-mail: ambulancepraha10@klicov.cz
WEB: www.klicov.cz
 

DALŠÍ ODKAZY

 

Ombudsman dětem - veřejný ochránce práv může řešit i záležitosti diskriminace dětí. Více informací 

WEB: Ombudsman dětem a náctiletým – stránky veřejného ochránce práv mladým lidem (ochrance.cz)

 

Mami, tati, znáš má práva? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte. Vydala Česká rada dětí a mládeže za podpory MŠMT. 
WEB: E kniha ke stažení

 

Linka bezpečí - Potřebuješ pomoc? Bojíš se, ubližují ti? Nevíš si rady? Volej linku 116 111
WEB: www.linkabezpeci.cz

 

Dětské krizové centrum, o.s. – poskytuje pomoc dětem i rodinám, Linka důvěry, zavolejte, napište e-mail, skypujte, chatujte
WEB: www.dkc.cz
 

META, o.p.s. – společnost podporující žáky cizince, poskytuje poradenství, tlumočení, kurzy českého jazyka ad. 
WEB: www.meta-ops.cz
 

INFOABSOLVENT – informační systém o uplatnění absolventů škol, kam na střední školu, jak na přijímačky 
WEB: www.infoabsolvent.cz

 

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET – e learning pro všechny, kteří nechtějí uvíznout v síti 
WEB: www.kpbi.cz

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová